Archief van externe artikels

Dit is een archief van artikels van externe bronnen (kranten, wetenschappelijke publicaties, enz...) die nuttig zijn voor het opzoekwerk van hoaxes, stadslegendes, e.d.m.  In de meeste gevallen gaat het om artikels die niet, of niet meer, vrij op het internet te vinden zijn. De artikels worden hier niet geplaatst in eender welke volgorde, en zeker dus ook niet noodzakelijk chronologisch, wel in de volgorde dat het nut van welbepaalde artikels zich voordoen.

Het is geenszins de bedoeling om eender welke copyright te schenden, de artikels worden hier geplaatst in een educatief en illustrerend kader. Indien u de auteur of copyright houder bent van één van deze artikels en dit van onze website verwijderd wil zien, gelieve ons even te contacteren en dan doen wij het nodige.

Twee doden als gevolg van "zout water voorkomt ebola" hoax

Geplaatst 20 okt. 2014 00:09 door De Hoax-Wijzer   [ 20 okt. 2014 07:42 bijgewerkt ]

Een hoax die op sociale media circuleert beweert dat het drinken van zout water, of het nemen van een bad met zout water, bescherming zou kunnen bieden tegen een infectie van het dodelijke ebola-virus. Dit onjuiste advies heeft naar verluidt reeds minstens twee doden tot gevolg gehad.

Deze sociale media-hoax, die begon als een sms-bericht verstuurd door een Nigeriaanse student, wist zich snel te verspreiden. Ook werd het mondeling doorverteld. Het bericht adviseerde om zoveel mogelijk zout water te drinken om zich tegen het virus te beschermen. Ook werd beweerd dat ebola zich in de lucht verspreidde, en dus luidde het advies om elke ochtend een bad te nemen in heet zout water, wat infectie zou moeten voorkomen.

Dit foute verhaal werd grootschalig verspreid en geloofd onder de gemeenschappen die het uitbreken van ebola het meeste vrezen. Helaas heeft dit geleid tot minstens twee doden als gevolg van het drinken van een teveel aan zout water. De twee overledenen zouden een hoge bloeddruk gehad hebben, en waren dus extra vatbaar voor de gevolgen van een hoge inname van zout water. Een aantal andere mensen dienden ook te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Het is vanzelfsprekend dat het drinken van, of baden in, zout water helemaal geen bescherming kan bieden tegen het ebola-virus, noch verspreidt ebola zich via de lucht. Dit incident is een duidelijk voorbeeld van de gevaren die het verspreiden van onjuiste informatie met zich meebrengen. Het is dan ook erg belangrijk dat internet-gebruikers eventuele informatie altijd eerst verifiëren vooraleer deze verder te verspreiden, vooral als het gaat om onderwerpen zoals gezondheid.

Vertaling van het Hoax-Slayer artikel "Salt Water Ebola Prevention Hoax Leads to Deaths"
Meer informatie: http://abcnews.go.com/Health/nigerian-ebola-hoax-results-deaths/story?id=25842191Meer informatie over ebola-gerelateerde hoaxes

Helaas is het verhaal van het zout water niet de enige ebola-hoax die circuleert op het internet. Er zijn nog meerdere hoaxes, onzinnige complottheorieën en andere onware verhalen die hierover circuleren. We zetten de voornaamste hier op een rij:


Het spreekt voor zich dat het verspreiden van zulke hoaxes en paranoïde complottheorieën sterk wordt afgeraden. Links naar complottheorieënwebsites worden vanuit dit artikel herleid via de website donotlink.com om hun hogere ranking in Google en andere zoekmachines te voorkomen.Meer informatie over ebola

Ebola is een zeldzame, maar besmettelijke en dodelijke ziekte die voornamelijk voorkomt als regionale uitbraken in Midden-Afrika. Hoewel er veel onrust bestaat omtrent een ebola-epidemie die zich al dan niet zou verspreiden naar andere continenten, is het gevaar voor infectie daarentegen bijzonder laag. Het virus is immers niet airborne (en de kans dat dit airborne zal worden wordt zo goed als uitgesloten), en kan enkel worden overgedragen d.m.v. direct contact met bloed, braaksel, speeksel, urine of uitwerpselen van een besmet persoon. Aangezien wij, in de westerse wereld, niet de gewoonte hebben om elkaars uitwerpselen of braaksel aan te raken, is de kans op besmetting miniem, terwijl dit in Afrika hoger ligt vanwege de slechte hygiëne. In de westerse wereld kent vooral het medische personeel een hoger risico op besmetting, omdat ze letterlijk in aanraking komen met geïnfecteerde patiënten, wat verklaart waarom er voor hen verhoogde veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden.

Tenslotte is het virus vooral besmettelijk op het moment dat de patiënt zich reeds ziek voelt, en niet tijdens de incubatieperiode. Dit heeft tot gevolg dat een besmet persoon zich wellicht tijdig tot een arts zal wenden en dus veelal heel snel in quarantaine kan worden geplaatst, nog voor verdere verspreiding van ebola kan plaatsvinden. Kortom, het ebola-virus is wel degelijk besmettelijk, maar niet op een grootschalige manier waardoor het gevaar voor een epidemie in de westerse wereld uiterst beperkt blijft.


We raden aan om geen adviezen te volgen, of artikels te delen, van personen of websites die paniek proberen te zaaien, die onterecht beweren dat ebola via de lucht wordt verspreid, die nep-behandelingen aanbieden of adverteren, die complottheorieën verspreiden over bv. fictieve "New World Order depopulatie programma's" of beweringen dat ebola niet bestaat of door de overheid zelf werd verspreid. Het verspreiden van foutieve informatie over zulke gezondheidsonderwerpen kan onschuldige en goedgelovige mensen potentieel in levensgevaar brengen.


Bronnen:

- http://www.hoax-slayer.com/salt-water-ebola-remedy-hoax.shtml

- http://abcnews.go.com/Health/nigerian-ebola-hoax-results-deaths/story?id=25842191

- http://www.sciencebasedmedicine.org/ebola-conspiracy-theories-same-as-it-ever-was/

- http://www.hoax-slayer.com/bleach-cure-ebola-hoax.shtml

- http://www.quackometer.net/blog/2014/10/homeopath-finds-a-cure-for-ebola-violin-music.html

- http://factually.gizmodo.com/6-fake-ebola-cures-being-promoted-online-1642118276

- http://www.hoax-slayer.com/hoax-iPhone-6-contaminated-ebola.shtml

- http://www.hoax-slayer.com/bono-has-ebola-hoax.shtml

- http://www.hoax-slayer.com/fake-news-ebola-vaccine-only-works-white-people.shtml

- http://www.hoax-slayer.com/ebola-zombie-hoax.shtml

- http://www.hoax-slayer.com/nonsense-report-claims-ebola-not-real.shtml

- http://listverse.com/2014/10/10/10-disturbing-conspiracy-theories-about-the-ebola-crisis/

- http://www.hoax-slayer.com/ebola-hoaxes.shtml


Nieuwe Zaadgoedrichtlijn: is onrust terecht? (Velt.be)

Geplaatst 9 jan. 2014 15:10 door De Hoax-Wijzer   [ 9 jan. 2014 15:10 bijgewerkt ]

NIEUWE ZAADGOEDRICHTLIJN: IS ONRUST TERECHT?

Er werd al heel wat geschreven over de nieuwe Europese wetgeving met betrekking tot de productie van en handel in zaadgoed. Vooral op facebook en Twitter heerste de voorbije weken nogal wat opwinding. Petities werden opgestart, brieven geschreven naar de EU-commissarissen, met (overhaaste) conclusies en reacties in de media tot gevolg.

Is er reden tot ongerustheid?


"Hobbykwekers vallen buiten wetgeving"

Tuiniers vrezen dat zaden van zeldzame of oude plantensoorten niet meer geruild of verhandeld mogen worden. "Maar dat klopt niet," schrijft EU-parlementslid Kathleen Van Brempt op haar blog: "Het ruilen van zaden door onder meer hobbykwekers valt buiten de nieuwe zadenwetgeving. Dat betekent niet dat we niet nauw moeten toekijken op de invloed van de landbouwlobby, die de laatste jaren inderdaad probeert de natuur te privatiseren. Mensen verbieden om planten te kweken uit zelf gewonnen zaad en die zaden onderling te ruilen, zou totaal absurd zijn."


Zadenruil niet in gevaar

In een opiniestuk gaat Van Brempt hierop verder: "De ontwerptekst zegt dat de gratis uitwisseling van zaaigoed tussen twee personen buiten de regelgeving valt. Zadenruil zou dus niet in gevaar zijn. Maar elke vorm van handel in zaden die niet gecertificeerd zijn, wordt strafbaar. Dat vormt wel degelijk een probleem voor kleine telers die niet afhankelijk willen zijn van de zadenmultinationals die vandaag nagenoeg de hele wereldmarkt van zaaigoed beheersen."

En wat verder schrijft Kathleen Van Brempt: "De concentratie op de zadenmarkt neemt nog alle dagen toe. De drie zaden- en agrochemische bedrijven Monsanto, DuPont and Syngenta controleren al 53 procent van de commerciële zadenmarkt. Economen aanvaarden dat wanneer vier bedrijven 40 procent van een welbepaalde markt controleren, er niet langer competitie mogelijk is."

Hoe reageren de kleine telers? Velt vroeg een reactie aan Greet Lambrecht van Akelei en Loes Mertens van het Bolster Organic Breeding team.

Greet Lambrecht teelt op Akelei, een vollegronds biotuinbouwbedrijf een brede variatie aan verse groenten die goed gedijen op de lemige zandgrond in Schriek. Akelei werkt met eigen selecties: een derde van de teelten komt voort uit eigen zaadteelt, waaronder de typisch Mechelse blauwgroene winterprei, sinds 2012 verkrijgbaar via de biologische zadenlijst van Velt.

Greet Lambrecht laat zich alvast niet ontmoedigen door een nieuwe wetgeving:

"Als we zin hebben om zelf zaden te telen van onze gewassen op het veld, dan moeten we dat gewoon doen. Als collega-tuinders vragen 'Greet, ik heb wel interesse in zaden van schorseneer of pastinaak' dan zal ik ze ook doorgeven, want het uitwisselen van uitgangsmateriaal met het oog op het zelf zaden telen mag. Mijn boodschap is: 'Als je er nu eens zelf zaad van gaat telen, dan kom je er ook mee vooruit en heb je binnen een paar jaar jouw ideale types op het veld staan'. Zo neemt de tuinbouwsector terug zelf de zaadautonomie in handen en verzorgt ze haar genetische bronnen."

"In elke restrictie zit tegelijk een kans: verdere verscherping van de wetgeving kan een krachtiger impuls geven aan collega-tuinders om zelf van een gewas eigen zaad te telen."

 

"Weinig gevolgen voor ons bedrijf"

Ook biologische zadenkwekerij de Bolster (Nederland) ontving veel bezorgde berichten, schrijft Loes Mertens in een e-mail: "Het is belangrijk te weten dat de laatste versie van het wetsvoorstel niet voor inzage beschikbaar is, dus we hebben geen informatie over de concrete tekst. Wat we tot nu toe gelezen hebben, wijst er op dat er echter weinig zal veranderen. In ieder geval zal het voor ons bedrijf weinig consequenties hebben, omdat al onze rassen geregistreerd zijn op de EU-rassenlijst of op de amateurrassenlijst."

"Verder weten we uit ervaring dat de Nederlandse NAK tuinbouw tolerant is en zeker niet als een politieagent zal gaan optreden."

Loes Mertens verwacht dat de situatie zal blijven zoals ze is. Dit betekent:

• Er is een nationale/EU rassenlijst: deze rassen moeten voldoen aan de DUS criteria, bepaalde gezondheidscriteria en kiemingsnormen. Voor rassen zonder kwekersrecht betaal je alleen instandhoudingsbijdrage (€ 40 per jaar). Bij nieuwe rassen moet je een nieuwe aanmelding doen en bedragen de kosten per ras circa € 4000.

• Conservation varieties: het betreft meestal landbouwgewassen die in een beperkt gebied geteeld mogen worden.

• Een amateurrassenlijst: de raszuiverheidseisen aan deze rassen zijn veel minder streng, de aanmeldingskosten zijn gering, en de zaden mogen alleen verhandeld worden in kleine verpakkingshoeveelheden.

• Al wat buiten het voorgaande valt: alle populaties of rassen die niet geregistreerd zijn, mogen in principe niet verhandeld worden. Enerzijds is deze wetgeving tot stand gekomen om kwekers te beschermen, maar anderzijds ook om te zorgen dat de boeren niet 'belazerd' werden, m.a.w. dat ze het ras en de kwaliteit kregen waar ze voor betaalden.

De voorstelling van de nieuwe zaaigoedrichtlijn door de Europese Commissie is gepland voor 6 mei. Velt volgt de ontwikkelingen in dit dossier nauw op.


Contact: lieven.david@velt.be


Artikel van Velt.be, 3 mei 2013

Bron: http://www.velt.be/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1920&Itemid=1


Gevloerd door energiedrank (De Telegraaf)

Geplaatst 8 jan. 2014 07:05 door De Hoax-Wijzer   [ 8 jan. 2014 07:46 bijgewerkt ]

De Telegraaf
June 11, 2005

Gevloerd door energiedrank

SECTION: Pg. 3

LENGTH: 139 words

door Germa Graveland

AMERSFOORT, zaterdag

Een 13-jarig meisje is in het ziekenhuis beland na het drinken van zo'n twintig blikjes energiedrank.

De tiener blijkt aan de dood ontsnapt te zijn: door de overdosis cafeine had haar hart op hol kunnen slaan en had ze in coma kunnen raken.Lisanne was afgelopen dinsdag met haar klasgenootjes op schoolkamp. Bij een supermarkt sloegen zij en haar vriendinnen de drankjes in. Ze dronk er in 24 uur twintig leeg. "Ze kreeg een enorme energiekick en was de hele dag hyperactief", vertelt haar moeder. Eenmaal thuis stortte Lisanne in. Toen het niet lukte het meisje wakker te maken, belde haar moeder het ziekenhuis en bleek dat Lisanne´s bloedsuikerspiegel alarmerend laag was en coma dichtbij. Inmiddels is Lisanne weer thuis, maar ze kan amper lopen en slaapt de hele dag.

LOAD-DATE: June 11, 2005

LANGUAGE: Dutch / Nederlands

PUB-TYPE: Paper

Copyright 2005 De Telegraaf


 

ARTICLE: False beliefs persist, even after instant online corrections

Geplaatst 18 nov. 2013 06:02 door De Hoax-Wijzer   [ 5 dec. 2014 09:56 bijgewerkt ]

Public release date: 24-Jan-2013

Contact: R. Kelly Garrett
Garrett.258@osu.edu
614-247-7414
Ohio State University 

False beliefs persist, even after instant online corrections

COLUMBUS, Ohio - It seems like a great idea: Provide instant corrections to web-surfers when they run across obviously false information on the Internet.

But a new study suggests that this type of tool may not be a panacea for dispelling inaccurate beliefs, particularly among people who already want to believe the falsehood.

"Real-time corrections do have some positive effect, but it is mostly with people who were predisposed to reject the false claim anyway," said R. Kelly Garrett, lead author of the study and assistant professor of communication at Ohio State University.

"The problem with trying to correct false information is that some people want to believe it, and simply telling them it is false won't convince them."

For example, the rumor that President Obama was not born in the United States was widely believed during the past election season, even though it was thoroughly debunked.

The prospect of correcting falsehoods like this online before they have a chance to spread widely has obvious appeal, Garrett said.

In fact, it has already been attempted: A team from Intel and the University of California, Berkeley, developed Dispute Finder, a plug-in for web browsers that was released in 2009 and would alert users when they opened a webpage with a disputed claim. That project has ended, but Garrett said similar efforts are under way.

"Although the average news user hasn't encountered real-time correction software yet, it is in the works and I suspect it will see more widespread use soon," he said.

But will it work? In order to find out, Garrett conducted a study with Brian Weeks, a graduate student in communication at Ohio State. Their study (available here), which they will present Feb. 26 in Austin, Texas, appears in the 2013 Proceedings of the Computer Supported Cooperative Work and Social Computing conference.

Participants in the study were a diverse group of 574 adults from across the country who participated online.

The experiment was designed to see what would happen when participants read false statements copied from a "political blog" (actually text prepared by the researchers) about the issue of electronic health records.

While some of the information, collected from news stories and government sources, was correct, the researchers also inserted several false statements about who was allowed access to these records. For instance, the message falsely claimed that hospital administrators, health insurance companies and even government officials had unrestricted access to people's electronic health records.

The participants were divided into three groups - some were presented with an immediate correction, saying that FactCheck.org, an independent fact-checking organization, had concluded this blog post contained factual errors. Inaccurate statements were italicized, enclosed in brackets and displayed in red, and a detailed correction appeared at the bottom of the page.

Others read the blog post with the errors, followed by completing an unrelated three-minute task, and then were presented with the exact same correction.

The final group was presented only with the inaccurate message during the study.

Afterwards, all participants were asked how easy or difficult it would be for several groups (including hospital administrators, government officials and others) to access electronic health records. Participants were graded based on the accuracy of their answers.

In general, those who received the immediate correction were just slightly more likely to be accurate than those who received the delayed correction. Those who received no corrections were, not surprisingly, the least accurate.

But the most interesting results came when the researchers analyzed who was influenced by each kind of correction.

The real-time correction worked well with participants who indicated at the beginning of the study that they supported electronic health records, also called EHRs.

"But for those who opposed EHRs, the effect of the immediate correction was essentially the same as if they had received no correction at all," Garrett said.

The reason appears to be that opponents of EHRs discounted the credibility of the source of the correction, Garrett said. On the other hand, the more favorably an individual felt about EHRs, the more credible the correction was perceived to be.

Although this pattern was also evident among those who received the delayed correction, the effect was significantly weaker.

Garrett said the results of this study cast doubt on the theory that people who believe false rumors need only to be educated about the truth to change their minds.

"Humans aren't vessels into which you can just pour accurate information," he said.

"Correcting misperceptions is really a persuasion task. You have to convince people that, while there are competing claims, one claim is clearly more accurate."

Garrett noted that, while instant corrections were slightly more effective than delayed corrections, the problem is that instant corrections actually increase resistance among those whose attitudes are supported by the falsehood.

"We would anticipate that systems like Dispute Finder would do little to change the beliefs of the roughly one in six Americans who, despite exhaustive news coverage and fact checking, continue to question whether President Obama was born in the U.S.," he said.

Garrett said it may be better to find a way to deliver corrections later, when people may not be so defensive about their beliefs.

###

The study was funded in part by the National Science Foundation.

Contact: R. Kelly Garrett

Written by Jeff Grabmeier
614-292-8457
Grabmeier.1@osu.edu


SOURCE: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-01/osu-fbp012413.php


Wees internetcriminelen te snel af (De Tijd)

Geplaatst 18 nov. 2013 05:53 door De Hoax-Wijzer   [ 8 jan. 2014 05:26 bijgewerkt ]

Artikel uit De Tijd, 11 december 2012 door Caroline Sury

Wees internetcriminelen te snel af

Belfius, BNP Paribas Fortis, Brussels Airlines, Carrefour, Colruyt, de Politie, de FOD Financiën... stuk voor stuk bekende Belgische 'merken' die al door fraudeurs misbruikt werden. Netto geeft u tips zodat u zich niet in de luren laat leggen.


Misschien zag u vorige week wel op de Facebook-pagina van een van uw vrienden dat Carrefour gratis bons van 400 euro uitdeelde. U moest daarvoor zo snel mogelijk op de aankondiging klikken. ‘Want er zijn nog maar enkele bons’. Je reinste bedrog natuurlijk.


Niet overtuigd? Beweeg de cursor dan eens over de link. U ziet dan naar welk adres u wordt doorverwezen. En dat luidt: 'carrefour13.info/ ?-ha7ix93eqowud63%2F'. Erg geloofwaardig klinkt dat niet. Laat u dus niet vangen! Mocht Carrefour echt met zulke promotieactie uitpakken, dan zou ze zeker vermeld staan op de website of op de officiële Facebook-pagina van het bedrijf. Dat is erg eenvoudig te controleren. En zo vermijdt u in de val te trappen.Betalende sms’jes


Enkele weken geleden werden ook Colruyt en Brussels Airlines het slachtoffer van hackers. Wie op Facebook de pagina www.brusselsgiveaway.us deelde met de vermelding ‘Merci Brussels’, zou gratis vliegtickets ontvangen. En u moest er als de kippen bij zijn om tot de gelukkigen te behoren. Want een aftelscherm kondigde aan dat er nog maar 973 vouchers beschikbaar waren. Dat werden er al gauw 971, 965, enzovoort.


Maar wanneer u de pagina hernieuwde, sprong de teller vreemd genoeg weer op 973. Die eenvoudige controle volstond dus om vast te stellen dat er iets niet pluis was. Toch trapten heel wat mensen in al hun naïviteit in de val. Om hun ticket te ontvangen, moesten ze een betalende sms verzenden. Geld dat uiteraard in de zakken van de oplichters verdween. En van de vliegtickets geen spoor.


Sommige mensen schreven zich ook onbewust telefonisch in op een systeem dat automatisch betalende sms’jes en oproepen verzendt… Met een gepeperde telecomfactuur als gevolg.Social engineering


Volgens Olivier Bogaert, commissaris belast met de nieuwe technologieën bij de federale gerechtelijke politie, is oplichting waarbij gebruik wordt gemaakt van bekende logo’s geen nieuw fenomeen. Maar het komt wel steeds vaker voor. In het vakjargon spreekt men van ‘social engineering’. Het CERT, een publieke dienst met als missie de Belgische bevolking te voorzien van informatie rond computerbeveiliging, definieert social engineering als een techniek waarbij hackers de lichtgelovigheid van een gebruiker uitbuiten om hem vertrouwelijke informatie te ontfutselen.


‘De oplichters zenden op een zorgvuldig uitgekozen moment een sensationeel bericht de wereld in. Tijdens de eindejaarsperiode geven we heel wat geld uit. Een aanbieding voor kortingsbons van 400 of 1.000 euro bij Carrefour of Colruyt is dan ook erg aanlokkelijk, legt de commissaris uit.Trends in 2013


Volgens de commissaris zal die vorm van oplichting volgend jaar nog meer worden toegepast. En niet alleen door oplichters. Ook sommige gewetenloze marketingbedrijven maken er handig gebruik van om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en verder te verkopen.


En ook ransomware (afgeleid van het Engelse ‘ransom’ of losgeld) zal zijn opmars verder zetten. 'Er circuleert momenteel nog altijd kwaadaardige software. Die lijkt op het eerste gezicht afkomstig te zijn van de Belgische federale politie. De software blokkeert uw computer onder het voorwendsel dat u een inbreuk tegen de Belgische wetgeving pleegt. Oplichters spelen op die manier in op de ongerustheid van de mensen’, waarschuwt de commissaris. De slachtoffers kunnen hun computer alleen laten deblokkeren door een boete van 200 euro te betalen via een Ukash-kaart. ‘Een betaalmiddel dat geen sporen nalaat.’


Heel wat Belgen ontvingen dit jaar ook een mail met het officiële logo van de FOD FinanciënIn die mail leest de belastingplichtige dat hij recht heeft op een belastingteruggave. Hij hoeft daarvoor alleen maar de gegevens van zijn kredietkaart mee te delen. Maar de fiscus beschikt sowieso over het rekeningnummer van belastingplichtigen aangezien ze dat moeten invullen op hun belastingaangifte.


Olivier Bogaert maakt zich ook zorgen over de verspreiding van gegevens via smartphones en tablets. ‘Door rechten te geven aan bepaalde applicaties, kunnen die toegang krijgen tot uw gevoelige informatie. Zoals bijvoorbeeld uw paswoorden. Dat risico is het grootst bij toestellen die op Android werken en bij Apple-toestellen waarvan de beveiliging wordt omzeild door ‘jailbreak’. Dan kan immers om het even welke applicatie geactiveerd worden. Zelfs applicaties die in het geval van de iPad en de iPhone aan de controle van Apple ontsnappen.Nog enkele tips

  • Laat uw antivirusprogramma uw computer minstens een keer per week op virussen scannen. Of programmeer het zodanig dat u in real time beschermd bent. (klik hier voor een betrouwbaar en gratis antivirusprogramma);

  • Doe een automatische update van de virusdatabase;

  • Is uw computer geblokkeerd door kwaadaardige software, start dan op in safe mode. Zo kunt u de software verwijderen zonder daarom al uw gegevens kwijt te raken. Wilt u daarover meer info, kijk dan eens rond op de internetfora.

  • Meld iedere vorm van misbruik op www.ecops.be.

  • Slachtoffer van fraude? Leg dan klacht neer bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. ‘Nog teveel mensen geven zulke misbruiken niet aan. Ze schamen zich omdat ze zich zo gemakkelijk hebben laten vangen’, betreurt de commissaris. Uw geld ziet u wellicht nooit meer terug. Maar door aangifte te doen, komt de politie meer te weten over de methodes die oplichters toepassen. Zo voorkomt u dat andere mensen ook bedrogen worden.

1-5 of 5