OBSOLEET: Opsporingsfoto van daders opgehangen hond

De Hoax-Wijzer | 20/03/2013 | Update: 23/12/2014

Reeds geruime tijd verspreidt zich op Facebook en tal van forums een foto van twee jongens die een hond hebben opgehangen, met de vraag dit te delen om zo de daders op te sporen. Het betreft hier echter een oud bericht, waarbij de daders reeds ingerekend zouden zijn, en dus is het verder delen van de foto geheel zinloos.

Veelal wordt de foto gedeeld met bijbehorend een Engelstalige tekst (ongecensureerde foto vind je onderaan dit artikel):

These two sub humans, idiots, monsters in the picture, grab the helpless animals and simply kill them. They hang and stab the helpless animals. Please urgently circulate it on the Internet. Hopefully this message will get on the computer of someone who can identify them, recognizes their neighborhood or knows their school. Once they are identified please inform the Police or Animal Rights.

Sinds maart 2013 gaat echter ook een Nederlandstalige versie de ronde, die luidt als volgt:

DIT KAN NIET!!! A.U.B. help mij om die beulen te vinden: verspreid deze foto, er is geen betere manier dan internet om deze twee kerels te vinden. Spreek jullie vrienden aan rn vraag om deze foto op hun profiel te zetten. Die kerels moeten gestraft worden!

Diegene die geen varkensvlees eten en ons racisten noemen, de smeerlappen! Hopelijk worden deze beulen snel gevonden.

En van mij mogen ze die vanaf hun tenen beginnen verbranden.

Het is geheel zinloos om deze foto te blijven delen, aangezien het hier een oud incident in Mexico betreft waarbij de daders reeds aangehouden zijn. Het doet dus enkel nog dienst om onnodig paniek te zaaien, en de Nederlandstalige tekst is boven uiterst misleidend en racistisch opgesteld.

DE KORTE UITLEG

De desbetreffende foto steekt regelmatig opnieuw de kop op via allerhande forums, blogs en sociale media op het internet, maar betreft eigenlijk een incident van minstens 5 jaar oud. De oudste berichtgevingen met deze foto worden reeds verspreid sinds september 2008 in de Portugese taal. Sinsdien is het verhaal met de foto een eigen leven beginnen leiden op het internet, maar wordt de echtheid er ook van in vraag gesteld.

Vaak wordt er verondersteld dat de foto bewerkt werd, omwille van de schijnbaar vreemde houding van de opgehangen hond: het dier kijkt recht voor zich met een gesloten mond. Niettemin bestaat er zo goed als geen twijfel dat het hier wel degelijk om een geval van dierenmishandeling gaat, aangezien op bijkomende foto's bleek dat dezelfde twee jongens zich schuldig maakten aan mishandeling van dezelfde hond.

Intussen is gebleken dat het incident plaats vond in Mexico, en dat de daders reeds ingerekend werden, zoals werd bevestigd door de Partij van de Dieren uit Nederland, alsook de Dierenbescherming van Nederland. Via e-mail hebben zij in het verleden laten weten dat dit voorval reeds dateert van 2007.

Aangezien de daders inmiddels dus reeds opgespoord zijn, is het zinloos om de foto met oproep nog te blijven delen op sociale media en elders op het internet. We raden dus sterk af om de foto te blijven verspreiden, zowel op Facebook als elders. Bovendien heeft het Nederlandstalig bijschrijft jammer genoeg een duidelijke racistische inslag, waarbij wordt verondersteld dat de daders Moslims zijn (Moslims eten immers geen varkensvlees), terwijl hier geen enkele aanwijzig voor is. De jonges op de foto zijn duidelijk van Latino origine, zoals kan worden verwacht van inwoners van Mexico, en de oudere, Engelstalige berichten geven nergens aan dat het Moslims betreft. De geloofsovertuiging en de ethnische afkomst van de daders is immers van geen belang, wat telt zijn de daden die zij hebben uitgevoerd met betrekking tot dierenmishandeling.

DE LANGE UITLEG: VAN MEXICO NAAR MALEISIË EN TERUG

De foto werd oorspronkelijk verspreid op tal van discussiegroepen in de Portugese taal, en dit wellicht aanvankelijk door een zekere Renata Buono van anjosdosbichos.com. De oudste berichten die we op internet kunnen traceren dateren van september 2008, en luiden als volgt:

FAÇAM RODAR ESSE EMAIL POR FAVOR

Se você conhece, denuncie!

*PROCURA-SE 2 VERMES IMUNDOS. QUALQUER NOTÍCIA DOS MALDITOS,

ENCAMINHEM NOME E ENDEREÇO PARA A PF, IBAMA, ETC...

ISSO É CRIME,ELES TÊM QUE PAGAR!! DEPOIS DISSO, AINDA ESFAQUEARAM O POBREZINHO...

SERES HUMANOS?? LONGE DISSO*...

Por favor, com urgência faça circular isso na internet. Logo essa mensagem acabará batendo no computador de alguem que possa identifica-los, que os conheça do bairro, da escola, das baladas...

Assim que forem identificados informe a polícia e as lideranças do movimento de defesa dos animais.

Aanvankelijk werden er ook meerdere foto's verspreid, waarop zowel dezelfde daders als dezelfde hond konden worden geïdentificeerd. Hierop was te zien hoe de hond verder was mishandeld met messteken en waarbij een oog werd weggesneden. Hoewel het dus niet onmogelijk is dat de circulerende foto bewerkt werd door een grafisch programma, bestaat er weinig tot geen twijfel dat de hond in kwestie wel degelijk zwaar werd mishandeld, door de jongens getoond op de foto. Op 23 september 2008 werd ook een Youtube-video online gezet, maar die toont enkel de meest voorkomende foto.

Het incident zou pas in 2010 de internationale aandacht trekken op het internet, wanneer de foto plots massaal begon te circuleren op tal van websites, blogs, forums en sociale media. Dit was het gevolg van een Facebook pagina genaamd "Dile Si Al Maltrato" ("Zeg Ja Tegen Mishandeling"), waarop werd beweerd dat men een dier zou doden telkens wanneer er 100 leden bijgekomen waren. Hoewel de pagina vrij snel weer werd verwijderd door Facebook, zouden er niettemin meer dan 200 leden hun weg hiernaar gevonden hebben. Op de pagina werden dan geregeld foto's van mishandelde dieren geplaatst, zoals ook de foto die momenteel circuleert. Hierdoor werd vaak verondersteld dat de pagina werd beheerd door de daders van de opgehangen hond in kwestie, maar dit is onwaarschijnlijk: ze plaatsten immers foto's van verschillende mishandelde dieren, waarbij verschillende daders konden worden geïdentificeerd, zoals de vier gearresteerde jongens uit Tepic, Mexico, die in 2009 zichzelf hadden gefilmd terwijl ze een straathond aan het martelen waren. Wellicht had de beheerder van die Facebook pagina dus gewoon her en der foto's en online videomateriaal bij elkaar geraapt en vervolgens online gezet.

Hoewel de pagina snel weer verwijderd was, hield dit niet tegen dat zulke foto's zich verder bleven verspreiden op het internet. Maar de bal zou pas echt aan het rollen gaan, wanneer Lisa Surihani, een actrice uit Maleisië, de foto op Twitter tegenkwam en deze retweette in october 2010. Het nieuws werd vervolgens gepubliceerd in de lokale media van Maleisië, en zelfs N. Surendran, voorzitter van de Dierenrechtenorganisatie van Maleisië, reageerde met dit te melden aan de politie. Hierdoor werd een onderzoek gestart om de daders op te sporen, maar zonder resultaat: er werd immers aangenomen dat het ging om inwoners van Maleisië, wat dus niet het geval bleek te zijn. Inmiddels bleef de foto met het bijbehorend verhaal zich wereldwijd verspreiden over het internet.

Intussen is aldus gebleken dat het incident niet plaats vond in Maleisië maar in Mexico, en dat de daders reeds ingerekend werden. Dit werd bevestigd door de Partij van de Dieren uit Nederland, alsook de Dierenbescherming van Nederland. Via e-mail hebben zij in het verleden laten weten dat dit voorval reeds dateert van 2007.

Reactie Partij Van de Dieren:

Hartelijk dank voor het doorsturen van deze afschuwelijk foto, die al een tijdje op internet rond circuleert. Op internet zijn vele foto's en filmpje in omloop waarin het welzijn van dieren ernstig wordt aangetast. Eens in de zoveel tijd duiken zulke foto’s op, waardoor er veel commotie ontstaat terwijl vaak niet meer te achterhalen is waar de foto vandaan komt en hoe oud die is.

De Partij voor de Dieren is op de hoogte van deze foto en krijgt vele e-mails hierover. Vanuit de Dierenbescherming hebben wij begrepen dat deze foto dateert uit 2007 en uit Mexico komt. De Mexicaanse politie heeft toentertijd de zaak opgepakt en de jongens gearresteerd. Aangezien de Partij voor de Dieren veel tijd kwijt is aan het beantwoorden van deze e-mails hopen wij dat u zo vriendelijk wilt zijn dit bericht zo veel mogelijk door te sturen naar andere verontruste contacten die u hierover spreekt.

Met vriendelijke groet,

Mandy Ligthart

Partij voor de Dieren

Postbus 17622

1001 JM Amsterdam

www.partijvoordedieren.nl

Inmiddels nam ook De Hoax-Wijzer contact op met de Partij van de Dieren, en ontving op 3 april 2013 volgend antwoord:

Hartelijk dank voor uw email over de foto met twee jongens en een opgehangen hondje. De Partij voor de Dieren kent deze foto helaas en vindt deze foto net als u afschuwelijk.

Wij hebben begrepen dat deze foto al jaren op internet circuleert en niet uit Nederland komt. Ook hebben wij vernomen dat de daders zijn gearresteerd. Omdat de foto uit het buitenland komt is het niet mogelijk om vanuit Nederland verder actie te ondernemen.

Wij roepen iedereen op deze foto niet verder te verspreiden, omdat dit potentiële nieuwe daders in de kaart speelt.

De Partij voor de Dieren pleit al jaren in de Tweede Kamer voor het harder aanpakken van dierenmishandeling en -verwaarlozing. We werken hard aan meer en zwaardere straffen tegen dierenmishandeling. We grijpen alle mogelijkheden aan om dit opnieuw te doen!

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

--

Met vriendelijke groet,

Eva van Esch

Partij voor de Dieren

Postbus 17622

1001 JM Amsterdam

www.partijvoordedieren.nl

Volgende e-mail is afkomstig van de Dierenbescherming Nederland zelf zijn, en dit werd ons bovendien opnieuw bevestigd na een navraag via e-mail.

From: Info Dierenbescherming

Sent: Monday, November 15, 2010 12:46 PM

Geachte heer/mevrouw,

De Dierenbescherming is op de hoogte van deze foto en krijgt vele e-mails hierover. Wij hebben inmiddels een bericht ontvangen dat deze foto een zaak uit 2007 van de Mexicaanse politie betreft en de jongens toen gearresteerd zijn. Op internet zijn vele foto's en filmpje in omloop waarin het welzijn van dieren ernstig wordt aangetast. Eens in de zoveel tijd duiken zulke foto's op op een website waardoor er veel commotie ontstaat terwijl vaak niet meer te achterhalen is waar de foto vandaan komt en hoe oud die is. Zoals u weet is internet een internationaal en daarmee zowel letterlijk als figuurlijk ongrijpbaar fenomeen.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Afdeling Intake & Service

Postbus 85980

2508 CR Den Haag

Tel.: 088-8113000

Fax: 088-8113007

Dierenbescherming.nl

Dit kan worden bevestigd door het feit dat de foto reeds gepubliceerd stond (maar dan zonder oproep tot het opsporen van de daders) sinds juli 2007 op weerom een Portugese blog (opgelet: link bevat foto's niet geschikt voor gevoelige mensen). Dezelfde foto's werden ook gepubliceerd op een Turks forum in april 2008 (het forum werd inmiddels verwijderd). Hoewel het incident dus al zeker 5 jaar oud is, en blijkt dat de daders inmiddels zijn aangehouden, blijft de foto met oproep om opsporing zich nog steeds verspreiden op het internet. In oktober 2011 begon de foto opnieuw te circuleren via Facebook, met volgend bijschrift:

Hi guys, i need to ask you a huge favor. Please circulate this photo on your…profiles and send it to your friends. We need to find these people and make them pay for the abuse and pain they are inflicting on innocent animals. We don’t know what country they are at, but facebook is worldwide, so let’s use the power of social media and friends to capture these abusers. Thank you in advance, i would be so grateful if you could do that for the little animals out there. Please notify the police and animal protection services as soon as you come accross some valid information.

Sinds 19 maart 2013 verspreidt aldus ook een Nederlandstalig bijschrift met een overduidelijke maar onterechte racistische inslag, zoals we hebben vermeld in het begin van dit artikel. Dit werd echter voor waar en actueel aangenomen door de Dierenpolitie in Gelderland-Zuid te Nederland, die het bericht met de oproep op 20 maart 2013 verder verspreidde via Twitter. Hierover werd bericht in een artikel van AD.nl, waar ook verkeerdelijk wordt aangenomen dat het incident dateert van 2010 i.p.v. 2007.

Kortom, we kunnen hier enkel uit afleiden dat het incident inmiddels reeds verouderd is en de opsporing niet langer van toepassing. Het is dan ook aangeraden de afbeelding niet te blijven verspreiden, aangezien dit slechts onnodige onrust en paniek veroorzaakt.