HOAX: 52 paarden om weg te geven

De Hoax-Wijzer | 26/02/2013 | Update: 16/07/2014

Een bericht gaat momenteel de ronde met de bewering dat er 52 paarden worden weggegeven wegens overlijden van de eigenaar. Dit is echter een hoax, er worden helemaal geen paarden weggeschonken en de informatie dat het bericht geeft (locatie, telefoonnummer) is ook geheel onjuist.

Het bericht luidt als volgt:

DRINGEND !! 52 paarden om weg te geven in Bamersville (België) reden : overlijden eigenaar...Ze moeten zaterdag morgen naar het slachthuis. TEL : 0032(0)463.42.88

Zoveel mogelijk delen AUB Bedankt

Het vereist slechts weinig speurwerk om te weten dat de informatie in dit bericht geheel fout is. Er bestaat immers geen "Bamersville" in België (en ook niet elders in de wereld volgens Google Maps) en het telefoonnummer is ook onjuist, aangezien er één tot twee cijfers ontbreken. Eigenlijk verwijst het naar een reeds ouder Engelstalig bericht over 52 paarden in Barnesville, Ohio, en het betreft een (onvolledig) Amerikaans telefoonnummer. Er worden dus geen paarden weggegeven en het is geheel zinloos om dit bericht verder te verspreiden.

OORSPRONG

Het oorspronkelijke Engelstalige bericht dateert reeds van 2011, waarbij er wel degelijk een oproep werd gedaan om 52 paarden te relocaliseren ten gevolge van het overlijden van de eigenaar. De locatie in Barnesville, Ohio, was dan ook correct, alsook het (Amerikaanse) telefoonnummer. De eigenaar van de paarden zou een 89-jarige man genaamd Daniel Charles Stearns geweest zijn, die overleed op 27 januari 2011. Vier dagen later, op 1 februari 2011, hadden al zijn paarden reeds een nieuwe thuis gevonden, veelal bij vrienden van zijn familie maar ook andere mensen die reageerden op de oproep.

Niettemin blijft het bericht circuleren op sociale media zoals Facebook en Twitter, alsook op forums van dierenwebsites en via e-mail. Een nieuwe versie van het bericht beweerde dan weer dat de 52 paarden zich in Schotland zouden bevinden, en nu gaat aldus ook een Nederlandstalige variant de ronde waarbij wordt beweerd dat de onbestaande plaats "Bamersville" (wellicht een misspelling van Barnesville) in België zou gelegen zijn. Ook de melding dat de paarden zouden worden geslacht zijn onjuist. Paarden waarvoor geen nieuwe thuis gevonden kon worden, zouden geveild worden, maar dankzij het succes van de oproep is ook dat zelfs niet nodig gebleken.

CONCLUSIE

Het oorspronkelijke bericht van de 52 paarden is niet meer van toepassing omdat alle paarden sinds 1 februari 2011 reeds een nieuwe thuis hebben gekregen. De Nederlandstalige versie van het bericht die momenteel circuleert is geheel onjuist, alsook gelijkaardige berichten dat de paarden in Schotland zouden zijn.

Het is aldus zinloos om dit bericht te blijven delen, en kan bovendien een negatief gevolg hebben: wanneer er in de toekomst een nieuwe oproep de ronde doet is de kans groter dat mensen deze automatisch zullen bestempelen als een "hoax" wanneer dit dan mogelijk niet het geval is. Controleer steeds je bronnen voordat je een bericht of oproep deelt!

Bronnen:

- http://www.hoax-slayer.com/horses-need-homes.shtml

- http://www.snopes.com/critters/crusader/horses.asp

- http://urbanlegends.about.com/od/facebook/ss/52-Thoroughbred-Horses-Need-Homes.htm