HOAX: Facebook verplicht bewijs van identeit

De Hoax-Wijzer | 09/03/2014 | Update: 19/03/2014

Momenteel circuleert er op Facebook een afbeelding die meldt dat Facebook aan al haar leden een bewijs van identiteit zal vragen. Degene die dit niet doen, of wiens naam op Facebook niet overeen komt met dat op hun identiteitsbewijs, zouden worden verwijderd van het sociale netwerk. Het gaat hier om een hoax, Facebook heeft helemaal niets van die aard aangekondigd, en zou dat bovendien ook nooit doen door zulk een afbeelding te laten circuleren.

De tekst op de circulerende afbeelding luidt als volgt:

Important facebook announcement

Effective March 31 2014,

Facebook will be requiring all users to send in a photocopy of their drivers license/personal id. to verify their identity.

All users who fail to do so will have their accounts deleted. Users whose account names do not match the name on their id will be deleted as well. Here at facebook we are committed to the safety and security of all of our users. We hope that you understand and look forward to your compliance as we work to make facebook the safest social network site available.

Sincerely,

Mark Zuckerberg

Dit vertaalt zich als volgt:

Belangrijke facebook aankondiging

Effectief vanaf 31 maart 2014,

Facebook zal van alle gebruikers eisen dat ze een kopie van hun rijbewijs/identiteitsbewijs inzenden om hun identiteit te verifiëren.

De accounts van alle gebruikers die dit niet doen zullen worden verwijderd. Gebruikers wiens accountnamen niet overeen komen met de naam op hun identiteitsbewijs zullen ook worden verwijderd. Wij bij facebook zijn toegewijd aan de veiligheid van al onze gebruikers. We hopen dat je dit begrijpt en kijken uit naar het nakomen hiervan terwijl we eraan werken om van facebook de meest veilige sociale netwerk site beschikbaar te maken.

Hoogachtend,

Mark Zuckerberg

De beweringen in de tekst op de circulerende afbeelding zijn geheel verzonnen. Facebook heeft immers helemaal geen aankondiging gemaakt van die aard, en Mark Zuckerberg heeft dit bericht nooit de wereld in gestuurd. Indien Facebook zoiets zou aankondigen, zou dit gebeuren via officiële kanalen, niet via een afbeelding zoals deze waar bovendien taalfouten in staan.

In principe ben je verplicht om, bij het aanmaken van een Facebook account, je echte naam te gebruiken, maar in normale omstandigheden zal Facebook hier geen bewijs van vragen. Enkel indien er gegronde reden zijn dat het gaat om een valse account, zal Facebook aan de gebruiker vragen om zich te identificeren. Dit gebeurt via het versturen van een code naar de gebruiker zijn mobiele telefoon. Is dat niet mogelijk, zal Facebook vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met foto. Eenmaal Facebook je identiteit heeft onderzocht, zal die kopie permanent van hun servers worden verwijderd.

Wellicht gaat het hier gewoon om een grap, en deze hoax dient dan ook niet ernstig genomen te worden.

Bronnen:

- http://www.snopes.com/computer/facebook/facebookid.asp

- https://www.facebook.com/help/182439941814828