HOAX: Verkoop van parfum op parking

De Hoax-Wijzer | 10/04/2013 | Update: 17/07/2014

Op dit moment circuleert een waarschuwing dat parfum die te koop wordt aangeboden op de parkings van grootwarenhuizen eigenlijk bedoeld is om mensen te bedwelmen en vervolgens te beroven. Dit is echter een hoax en er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze methode wordt toegepast door criminelen.

De tekst luidt meestal als volgt:

Dit is geen grap. Dit is gebeurd op parkingen van grootwarenhuizen....Maar ook mogelijk op andere parkingplaatsen. Een kennis van mij werd gisteren namiddag op de parking aangesproken door 2 mannen die haar vroegen welkeparfum zij gebruikte. Nadien vroegen ze haar of ze een staal van een nieuwe geur wou ruiken, die zouden ze haar tegen een interessante prijs kunnen leveren. Zij zou het waarschijnlijk geprobeerd hebben, had ze deze mail niet ontvangen dat haar waarschuwde voor het complot 'Test onze nieuwe parfum' De mannen gingen door tussen de wagens, waarschijnlijk op zoek naar een nieuw slachtoffer. Mijn kennis waarschuwde een andere vrouw die zich in hun richting begaf en vertelde haar over de mail dat ze had ontvangen, met alle uitleg over de mannen. DIT IS GEEN PARFUM , HET IS ETHER !!!!! Als U zou ruiken , en U verliest even uw concentratie of het bewustzijn dan zouden zij alles nemen wat zij willen !.....Uw handtas, Uw geld, Uw sleutels, Uw boodschappen en wie weet wat ze nog allemaal zouden doen....... Had ze geen aandacht gegeven aan de mail had ze waarschijnlijk geroken aan de 'PARFUM'. zeg het voort en wees allert !!!

In een meer recente versie van 2013, begint en eindigt de tekst als volgt:

Dit is gebeurd op de parking van de Aldi !

Iemand werd op de parking van de Aldi aangesproken door 2 mannen die haar vroegen welk parfum zij gebruikte.

[...]

A.U.B. ZEND DIT BERICHT NAAR ZOVEEL MOGELIJKE

FAMILIELEDEN EN KENNISSEN EN WEES ALERT

EN OP JE HOEDE

Een bijna identieke versie van februari 2014 luidt als volgt:

BELANGRIJKE WAARSCHUWING. VERSPREID ZO VEEL MOGELIJK DIT BERICHT Dit is geen grap. !!! Dit is gebeurd op de parking van de Aldi in Veghel Maar het kan ook op andere plaatsen gebeuren ! Opletten dus ! Iemand werd gisteren namiddag op de parking van de Aldi aangesproken door 2 mannen die haar vroegen welke parfum zij gebruikte. Nadien vroegen ze haar of ze een staal van een nieuwe geur wou ruiken, die zouden ze haar tegen een interessante prijs kunnen leveren. Zij zou het waarschijnlijk geprobeerd hebben , had ze deze mail niet ontvangen dat haar waarschuwde voor het complot.

' Test onze nieuwe parfum '

De mannen gingen door tussen de wagens, waarschijnlijk op

zoek naar een nieuw slachtoffer.

De vrouw waarschuwde een andere vrouw die zich in hun

richting begaf en vertelde haar over de mail dat ze had

ontvangen , met alle uitleg over de mannen.

DIT IS GEEN PARFUM , HET IS ETHER !!!!!

Als U zou ruiken , U verliest het bewustzijn en zij zouden

alles nemen wat zij willen !.....Uw handtas, Uw geld, Uw

sleutels, Uw boodschappen en wie weet wat ze nog allemaal

zouden doen.......

Had ze geen aandacht gegeven aan de mail had ze

waarschijnlijk geroken aan de ' PARFUM '.

A.U.B. ZEND DIT BERICHT NAAR ZOVEEL MOGELIJKE

FAMILIELEDEN EN KENNISSEN EN WEES ALERT

EN OP JE HOEDE.

Dit bericht doet reeds de ronde eind 1999, en werd aanvankelijk verspreid in het Engels. Er is echter geen reden om aan te nemen dat deze methode wereldwijd toegepast wordt, of zelfs nog maar gepoogd wordt in geïsoleerde gevallen. De waarschuwing verspreidt dus enkel onnodige angst en paniek.

DE OORSPRONG

De oorsprong van deze hoax dateert uit 1999, toen een Amerikaanse vrouw uit de staat Alabama een aanklacht indiende. Bertha Johnson, zo heette de 54 jaar oude vrouw, beweerde dat ze op 8 november 1999 omstreeks 14u het slachtoffer werd van deze praktijk.

Toen ze de parking van een bank opreed, zo beweert Bertha Johnson, werd ze benaderd door een vrouw die haar parfum ter waarde van $45 USD aanbood voor de prijs van slechts $8 USD. Vervolgens ruikte ze aan het parfumflesje, en verloor blijkbaar meteen het bewustzijn. Een half uur later werd ze wakker, rechtstaande met haar sleutels in haar hand, nabij een winkel zo'n 3 kilometer van de bank vandaan. Ze had erg veel hoofdpijn en de $800 USD (inclusief $300 van haar werkgever) die ze bij zich had was verdwenen.

De aanklacht is eerder dubieus. Het is erg onwaarschijnlijk dat je bedwelmd wordt door ether (of eender welk middel dan ook) terwijl je in je auto zit, om een half uur later al staande wakker te worden met je sleutels in je hand. Tenzij Bertha Johnson in haar bedwelmde staat was beginnen "slaapwandelen", is het veel waarschijnlijker dat ze al zittend of al liggend zou ontwaken. De plaats waar ze ontwaakte was net buiten een winkel, en zouden er dus ongetwijfeld de nodige getuigen geweest zijn van het incident, maar blijkbaar heeft niemand iets vreemd opgemerkt.

De overvaller in kwestie kon bovendien nooit met zekerheid weten dat Bertha Johnson zoveel geld bij zich had. Niet iedereen die een bank binnenstapt heeft een grote som geld bij om op een rekening te deponeren, vele mensen gaan naar een bank net om geld af te halen (of om andere verrichtingen te doen waarbij helemaal geen cash geld aan te pas komt). Als de overvaller gewoon willekeurig op zoek gaat naar slachtoffers, waarom heeft hij of zij dan niet meerdere pogingen ondernomen? Er werd immers geen enkele andere gelijkaardige aanklacht gedaan bij de politie, terwijl slachtoffers van zulk een beroving in de meeste gevallen toch wel meteen naar de politie zouden stappen.

Wellicht heeft Bertha Johnson het verhaal gewoon verzonnen om het geld te verduisteren. $300 USD van de $800 was immers geld dat van haar werkgever was, en onder het mom van een "overval" kon ze dat bedrag makkelijk voor zichzelf houden (of eventueel een claim neerleggen bij de verzekering). De enige schuldige was dus wellicht Bertha Johnson zelf.

HOE BEDWELMEND IS ETHER?

Er is nog een bijkomend probleem met het ganse parfum-verhaal. In navolging van deze aanklacht, wees Dr. Matthew Barnhill, een toxicologist van het Alabama Department of Forensic Sciences, erop dat het met praktisch geen enkel middel mogelijk is om iemand zo snel te bedwelmen door er enkel even aan te ruiken. Het beeld dat we hebben uit talloze films, waarbij iemand meteen wordt bedwelmd door slechts enkele seconden een vod met ether tegen zijn neus te duwen, is niet realistisch. In werkelijkheid is niet lang niet voldoende om met enkele keren ether in te ademen zo snel en zo volledig het bewustzijn te verliezen, en dit geldt ook voor eender welke andere bedwelmende substantie.

Het is dan ook niet te verbazen dat een urine- en bloedonderzoek van Bertha Johnson heeft uitgewezen dat er geen enkele sporen te vinden waren van een aanwezigheid van abnormale substanties. De urine- en bloedsamples waren nochtans kort na het zogenaamde voorval genomen, waardoor de substantie onmogelijk al het lichaam kon verlaten hebben.

Dit heeft als gevolg dat Bertha Johnson onmogelijk op deze manier overvallen kon zijn, en bijgevolg ook jij nooit op die manier het slachtoffer kan worden van een beroving. Er is dus helemaal geen reden tot paniek. Indien iemand je toch zogenaamde merkparfum zou verkopen aan belachelijk lage prijzen, gaat het hoogstwaarschijnlijk eerder om gestolen of nepproducten.

DE HOAX VERSPREIDT ZICH VERDER

Het oorspronkelijke verhaal van Bertha Johnson begon al vrij snel een eigen leven te leiden op het internet. Van een waarschuwing dat dit ook jou kan overkomen, groeide het uit tot een waarschuwing dat dit een grootschalig toegepaste methode van overvallers zou zijn. Niettemin is er geen enkel geval bekend waarbij dit daadwerkelijk is gebeurd, en kunnen we er vrij zeker van zijn dat het nog nooit gebeurd is, zelfs niet één keer.

Het hoax verhaal verplaatste zich naar de parking van Walmart, waar de overvallers dan weer twee mannen waren in plaats van een vrouw. In 2006 was de politie van Alabama genoodzaakt om een melding te maken van het feit dat het parfum-verhaal slechts een hoax is. Het verhaal werd vervolgens ook vertaald naar het Nederlands, en in de meest recente versie van de hoax zou het nu specifiek plaats vinden op de parking van Aldi. Ook hier is uiteraard geen enkele aanwijzing voor, en is er dus geen enkele reden tot paniek.

MAAR HET WAS MIJ BIJNA TOCH OVERKOMEN!

Het gebeurt soms wel dat verkopers op straat of parkings rondlopen en mensen aanspreken om hun parfum te verkopen. Vaak gaat het dan om agressieve verkoopstechnieken, waarbij men vraagt aan vrouwen welke parfum ze op dat moment dragen, of probeert men gestolen of nepgoederen aan de man te brengen. Als je zulk een verkoper tegen het lijf zou lopen (al is de kans veel groter dat zoiets in Amerika zal plaatsvinden), wil dit echter niet zeggen dat ze van plan zijn je te bedwelmen en te beroven.

Ten gevolge van de paniekzaaierij die deze hoax met zich meebrengt, dachten mensen vaak dat ze op het nippertje aan een beroving ontsnapt waren door weg te lopen van zodra een verkoper met parfum naar hen toe kwam. Vele mensen beweren dus dat dit geen hoax is, omdat ze zelf ook een parfumverkoper tegen het lijf gelopen zijn, maar in geen enkel geval werden ze bedwelmd en beroofd. Het ging in elk van die gevallen dus gewoon om een verkoper van parfum, al dan niet op legale wijze.

CONCLUSIE

Er is geen enkele reden tot onrust of paniek wanneer je je op de parking van een grootwarenhuis begeeft. De criminele praktijk van mensen bedwelmen met parfum is geheel onbestaande, al was het maar om de eenvoudige reden dat het praktisch onmogelijk is om iemand op die manier zo snel te bedwelmen.

De enige aanklacht van deze aard betreft een vrouw uit Alabama, V.S., in een poging om zelf het geld van haar werkgever te ontvreemden. Een urine- en bloedonderzoek kon bevestigen dat er geen abnormale substanties in haar lichaam aanwezig waren. De politie van Alabama heeft dan ook melding gemaakt dat het een hoax-verhaal betreft.

Bronnen:

- http://www.websonic.nl/hoaxes/hoax_verkoopvanparfum.php

- http://www.snopes.com/crime/warnings/perfume.asp

- http://urbanlegends.about.com/od/crime/a/perfume_scam.htm

- http://www.truthorfiction.com/rumors/p/perfume.htm#.UWUgyqK8C_A

- http://www.hoaxkiller.fr/hoax/2001/parfum_ether.htm

- http://www.sophos.com/en-us/threat-center/threat-analyses/hoaxes/chain-letter/etherperfume