FRAUDE: donaties voor TheWeCareFoundationUSA.org bij foto zieke baby

De Hoax-Wijzer | 23/12/2012 | Update: 16/07/2014

Momenteel gaat er een foto de ronde van een zieke baby in het ziekenhuis, met een bijbehorende tekst waarin wordt verzocht om donaties te storten naar een organisatie genaamd "We Care Foundation USA". Het gaat hier echter om een geval van oplichting.

De foto heeft veelal volgende bijbehorende tekst:

My Sister Son Is Very Sick & Is On Life Support I visited him earlier today & He's Not Doin So Good .. I Can't Handle Another Death Right Now, So All My Fans Please Support By Liking This & Praying For My Sister Son ( Jaylen Harris ) "LIKE" - T.I. - KING. Save A Life & Donate Now -> http://www.TheWeCareFoundationUsa.org/

Dit vertaalt zich naar hetvolgende, met hoofdletters en spellingsfouten intact:

Mijn Zuster Zoon Is Heel Ziek & Hangt Aan Medische Instrumenten Ik heb hem eerder bezocht vandaag & Het Gaat Niet Zo Goed Met Hem .. Ik Kan Niet Nog Een Andere Dood Aan Op Dit Moment, Daarom Aan Al Mijn Fans AUB Help Door Dit Leuk Te Vinden & Bid Voor Mijn Zuster Zoon (Jaylen Harris) "VIND LEUK" - T.I. - KING Red Een Leven & Doneer Nu -> http://www.TheWeCareFoundationUsa.org/

Uit deze tekst kunnen we al meteen enkele overduidelijke conclusies trekken:

- De tekst staat vol met grammatica fouten en is slecht opgesteld: geen punten en komma's waar nodig- Bijna overal beginnen alle woorden met een hoofdletter, wat in bijna alle gevallen wijst op de onbetrouwbaarheid van de bron

- Er wordt verzocht een donatie te doen aan de website van de "We Care Foundation USA", dewelke ook uiterst onbetrouwbaar lijkt (zie verder)

VALSE FACEBOOK PAGINA'S VAN ARTIESTEN

De bovenvernoemde post werd op Facebook verspreid door een pagina genaamd "T.I. - King". Het is bovendien niet de enige post van die aard die op deze pagina terug te vinden is, aangezien een gelijkaardig opgestelde post vraagt om donaties - aan uiteraard dezelfde instelling "We Care Foundation USA" - bij de foto van een verhongerd kind uit de Derde Wereld. Het lijkt wel alsof deze artiest niets anders doet dan zich bezighouden met het vragen van donaties voor deze organisatie, maar dan enkel op die welbepaalde Facebook pagina. We vinden immers nergens een aanwijzing dat de artiest T.I. ook elders, via "officiële" kanalen (zoals zijn officiële website) dezelfde oproep doet. Het is dan ook duidelijk dat het hier geen officiële Facebook pagina betreft, en dat de effectieve artiest hier niets mee te maken heeft. Bovendien vinden we nergens terug dat een zekere "Jaylen Harris" de zoon zou zijn van de zuster van deze artiest.

Het verhaal eindigt echter niet hier. De Facebook pagina van "T.I. - King" is immers niet de enige, en er worden ook links gelegd naar een gelijkaardige pagina van een andere artiest: Tyler Perry. De pagina "Tyler Perry ( PAGE )" bevat bijzonder gelijkaardige oproepen tot donaties, weerom voor dezelfde instelling, en ook hier gaat het duidelijk niet om een officiële vertegenwoordiging van de artiest zelf. Ditzelfde stramien zet zich verder met pagina's zoals "Pooch Hall From The Game", "Chris Brown - Certified", "WillSmith - Page" en "NickiMinaj - YMCMB". Bovendien linken net al deze pagina's naar elkaar, zijn ze allemaal in 2012 opgericht, en de manier waarop ze zijn opgesteld is verdacht gelijkaardig. Ze delen ook elkaar's status wanneer er om een donatie wordt gevraagd voor - u raadt het - de "We Care Foundation USA". Bovendien zijn deze pagina's bijna uitsluitend de enige links die naar de website van de zogenaamde instelling verwijzen.

FRAUDE INSTELLING "WE CARE FOUNDATION USA"

Wanneer we een kijkje nemen op de website www.TheWeCareFoundationUsa.org, vinden we opnieuw een aantal verdachte zaken terug:

- De weinige tekst en informatie die op de website te vinden is, bevat gelijkaardige grammaticale fouten als die in de posts van de bogus Facebook pagina's.

- Opnieuw het overdreven gebruik van hoofdletters, terwijl ze ontbreken waar ze zouden moeten zijn (bv. "Shelters" en "united states").

- De informatie die de website aanbiedt, is bijzonder pover. Nergens lees je wat de instelling exact zou hebben verwezenlijkt, waar ze op dit moment exact mee bezig zijn of in de toekomst van plan zijn te doen. De website is amper drie pagina's groot en biedt totaal niets van concrete informatie aan.

- Overal vind je overduideliljke "CERTIFIED" afbeeldingen om de website legitiem te doen lijken, terwijl dit bij echte instellingen eerder bescheiden vermeld staat. Ook wordt er nergens vermeld om welk certificaat het gaat, noch is er een link naar de website die het certificaat zou kunnen hebben uitgereikt.

- Je wordt op elke pagina gevraagd om donaties te maken, de enige constante die we terugvinden op deze website.

- De website beweert een non-profit organisatie te zijn, maar is onvindbaar in eender welke lijst van erkende organisaties, zoals IRS en GuideStar.

- De contactpagina geeft zogenaamde "openingsuren" maar geen enkel telefoonnummer om de instelling mee te contacteren gedurende deze "openingsuren", noch een exact adres.

- De titel van de website (die verschijnt in de titelbalk van de browser) geeft aan dat het adres zich zou bevinden in Buckhead, AL 35903. Het plaatsje Buckhead ligt echter in de staat Georgia, terwijl de postcode verwijst naar de plaats Gadsden in de staat Alabama. Bovendien staat er op de pagina "About" vermeld dat men bloed inzamelt in verschillende steden in de Verenigde Staten, terwijl het bloedtransfusiecentrum op de bijgevoegde foto in Malta gevestigd is.

- Er is een link naar hun Facebook pagina, waar gelijkaardige zwakke grammatica wordt gebruikt, met overdreven gebruik van hoofdletters en het constante verzoek om donaties zonder verder iets concreet van informatie te geven.

Als we via Google zoeken naar websites die een link bevatten naar bovenvernoemde "instelling", vinden we bijna niets - behalve dan van de bogus pagina's in naam van artiesten. Het betreft hier dus meer dan slechts een hoax: het is een frauduleuze poging om mensen aan te zetten tot het storten van donaties, die uiteindelijk helemaal niet naar een echte instelling gaan maar naar een oplichter.

CONCLUSIE

De voorgenoemde pagina's die vragen om donaties voor de "We Care Foundation USA" kunnen best geheel vermeden worden. Uiteraard spreekt het voor zich dat je best geen donaties schenkt aan deze website, maar desgevallend eerder zoekt naar een gekende en betrouwbare organisatie.

Het spreekt voor zich dat je hun posts en afbeeldingen met verzoeken tot donaties dan ook best NIET deelt. Je verspreidt op die manier immers slechts de fraude naar je Facebook vrienden toe.

Bronnen: Te vermijden bogus pagina's:

- https://www.facebook.com/WeCareFoundationUSA

- https://www.facebook.com/WeKnowTylerPerry

- https://www.facebook.com/TipHarrisKing

- https://www.facebook.com/BetPoochHall?filter=1

- https://www.facebook.com/ItMeChrisBreezy/

- https://www.facebook.com/ItMeWillSmith

- https://www.facebook.com/pages/NickiMinaj-YMCMB/431316906931098