HOAX: 5 maandagen, 5 zaterdagen en 5 zondagen; eens om de 823 jaar

Post date: Nov 18, 2013 5:10:14 PM

De Hoax-Wijzer | 10/05/2013 | Update: 28/07/2014

Met de regelmaat van de klok circuleren er berichten die beweren dat deze maand een bijzondere maand is, omdat er 5 maandagen, 5 zaterdagen en 5 zondagen in plaatsvinden, wat slechts eens om de 823 jaar het geval zou zijn. Dit is echter lang niet zo uitzonderlijk, en ook heeft het niets te maken met Feng Shui of met geld.

De meest voorkomende versies luiden als volgt:

Dit jaar heeft de maand oktober 5 maandagen, 5 zaterdagen en 5 zondagen.

Dit gebeurt eens om de 823 jaar.Het worden ook de geluksdagen genoemd.

Dus kopieer dit bericht naar je status en je zal binnen de 4 dagen geld ontvangen.

Het werkt op basis van Chinese Feng Shui.

Degenen die niet kopiëren, zullen zonder geld zitten. Kopieer dit binnen 11 minuten na het lezen.

Alsook deze, die in 2012 circuleerde:

Dit jaar, in December hebben we 5 zaterdagen, 5 zondagen en 5 maandagen.

Dit gebeurt slechts om de 824 jaar.

De Chinezen noemen dit de zak met geld.

Stuur dit ook naar al uw vrienden, volgens de legende ontvangen ze geld binnen vier dagen.

Volgens de Chinese Feng Shui: zij die niet versturen of delen zullen arm blijven.(Baadt het niet ... het schaadt ook niet! )

En deze:

Dit jaar telt juli 5 vrijdagen, 5 zaterdagen en 5 zondagenDit gebeurt eens per 823 jaar. Deze jaren zijn volgens de Fengshui 'money bags'

Sinds juni 2014 circuleert ook deze:

VERBAZEND!

Dit fenomeen zullen we maar 1 x in ons mensenleven meemaken.

Kalender augustus 2014

Augustus 2014 telt 5 vrijdagen, 5 zaterdagen en 5 zondagen. Dit komt maar 1 x voor om de 823 jaar. De Chinezen noemen dit 'Zakken vol geld'.

Dus: stuur deze boodschap door naar je vrienden en binnen 4 dagen zal het geld u verrassen.

Gebaseerd op de Chinese Feng Shui. Diegene die deze boodschap niet doorgeeft ... kan platzak worden ... wat helemaal niet prettig is .....

Ik gehoorzaam (je weet maar nooit hé !)

Gelijkaardige versies doen vaak de ronde met verschillende maanden, maar het concept op zich blijft hetzelfde. Niettemin gaat het hier om een hoax die al enkele jaren de ronde doet, en steeds weer opnieuw opduikt ongeacht of het gaat om de juiste maand, en of er in die maand wel degelijk drie dagen vijf keer geteld kunnen worden.

NIET ZO UITZONDERLIJK

Deze hoax circuleert reeds, oorspronkelijk in het Engels, sinds augustus 2010. Volgens de kettingmail zou het slechts éénmaal om de 800 jaar gebeuren dat er 5 zondagen, 5 maandagen en 5 dinsdagen in één maand plaatsvinden. Hoewel dit inderdaad juist was voor augustus 2010, valt dit meer frequent voor dan beweerd.

In realiteit vindt deze combinatie voor de maand augustus veel regelmatiger plaats. Zo waren er 5 zondagen, 5 maandagen en 5 dinsdagen in augustus in het jaar 1993, 1999, 2004, 2010, en zal de volgende plaats vinden in 2021. Dit wil zeggen dat die specifieke situatie plaats vindt om de 6 jaar, 5 jaar, 6 jaar en tenslotte 11 jaar, waarna de cyclus zich weer herhaalt. Als we een gemiddelde zouden nemen, komt deze specifieke combinatie dan ongeveer om de 7 jaar voorkomt. Als we ook andere combinaties meetellen, en geen specifieke maand kiezen, stijgt de frequentie nog aanzienlijk. Aangezien zo'n combinatie immers enkel kan voorvallen op maanden met 31 dagen, en er 7 zulke maanden in een jaar zijn, kunnen we stellen dat zulke situatie gemiddeld eenmaal per jaar voorvalt, wat meteen ook verklaart waarom deze hoax zowat jaarlijks terugkeert.

Voor wie graag mee de rekensom maakt: als we stellen dat de situatie van augustus 2014 gemiddeld één keer om de 7 jaar plaatsvindt, moeten we aldus 1/7de vermenigvuldigen met 7 (het aantal maanden per jaar waarin deze situatie zich KAN voordoen). 1/7 * 7 = 0,99999998 (oftewel afgerond naar 1 keer per jaar). Om meer precies te zijn, ziet de rekensom er als volgt uit: 1/7 * 7/12 = 7/84 (= 7 keer op 84 maanden). Vereenvoudigd is dit 1/12 oftewel 1 keer op 12 maanden, want als je het aantal maanden (84) deelt door de gemiddelde frequentie (7) kom je uit op 12 maanden, oftewel één jaar. Dat is uiteraard een gemiddeldeberekening, het effectieve frequentiepatroon is minder regelmatig waardoor het al eens kan dat er een jaartje wordt overgeslagen.

Gelijkaardige versies van de hoax deden de ronde voor oktober 2010, juli 2011, juni 2012, december 2012 en tenslotte maart 2013. Zo had maart 2013 wel degelijk 5 vrijdagen, 5 zaterdagen en 5 zondagen. Net zoals het geval was voor maart 2002 en maart 1996, en net zoals het opnieuw het geval zal zijn voor maart 2019 en maart 2024. Hetzelfde kan worden gesteld voor alle andere varianten, en zowat elk jaar kent wel één maand waarin er drie dagen vijf maal voorkomen.

FENG SHUI

Het concept van drie dagen die vijf keer voorkomen in een maand, heeft op zich absoluut niets te maken met Feng Shui. De zogenaamde "Money Bags" komen wel voor in de Feng Shui, maar hebben niets te maken met het doorsturen van een kettingmail op Facebook, Twitter of via e-mail. De traditionele Chinese kalender is bovendien een lunisolaire kalender, oftewel een combinatie van een maankalender en zonnekalender, vergelijkbaar met de Hebreeuwse kalender. De combinaties van bepaalde dagen in bepaalde maanden van de Westerse kalender zouden voor de traditionele Feng Shui dus sowieso niet van tel zijn.

Tenslotte spreekt het voor zich dat er geen geluk, voorspoed of geld jouw richting zal uitkomen gewoon door het doorsturen of delen van een kettingmail of -bericht. Wie dit alsnog wil doen vanuit spiritueel standpunt, vergeet dan wel dat hij zijn vrienden bovendien slechte dingen toewenst: wie het niet doorstuurt zou immers zonder geld komen te zitten! Als mensen kettingmails met deze ethiek doorsturen naar jou, is het misschien tijd om je eens af te vragen of iemand die je de armoede in wenst wel degelijk een echte vriend is.

Bronnen:

- http://www.dalfsennet.nl/nieuws/222110/zou-het-waar-zijn.html [bron van de hoax]

- http://archivisiondirectory.blogspot.be/2012/11/5-zaterdagen-5-zondagen-en-5-maandagen.html [bron van de hoax]

- http://interannet.nl/2014.htm [bron van de hoax]

- http://www.timeanddate.com/calendar/823-years.html

- http://hoax.blog.nl/nieuws/2010/10/08/oktober-2010-heeft-5-vrijdagen-zaterdagen-en-zondagen-gebeurt-maar-elke-823-jaar

- http://hoax.blog.nl/nieuws/2011/06/21/5-vrijdagen-5-zaterdagen-5-zondagen-in-juli-2011

- http://www.snopes.com/inboxer/trivia/fivedays.asp

- http://www.hoax-slayer.com/march-2013-chinese-feng-shui-hoax.shtml

- http://urbanlegends.about.com/b/2013/03/19/enough-with-the-money-bags-nonsense.htm

- http://wafflesatnoon.com/2012/09/20/does-this-month-only-repeat-every-823-years/

- http://ninaelshoffengshui.com/2011/05/21/feng-shui-money-bags/