FRAUDE: Facebook in rode kleur

De Hoax-Wijzer | 20/12/2012 | Update: 16/07/2014

Op Facebook doet een nieuwe poging tot fraude ronde, via een afbeelding die wordt verspreid met de belofte dat je je Facebook een rode kleur kan geven. Het gaat echter om een geval van fraude en dient dus ten allen tijde te worden vermeden.

Op dit moment wordt deze bogus applicatie verspreid via het profiel van een zekere "Sean New", al is het nog niet duidelijk of de account van deze persoon al dan niet gehackt werd. De mensen die bevriend zijn met "Sean New" krijgen dan een afbeelding op hun profiel geplaatst (of worden erin getagd), met volgende tekst:

special link can be found in the comments section

Dit vertaalt zich naar "speciale link kan je vinden in de reacties onderaan". Aangezien het hier blijkbaar gaat om een handmatige poging tot fraude, kan bovenvernoemde tekst al eens verschillen, zoals evident is op het profiel van "Sean New". Bovendien worden op dit profiel ook andere - evenzeer bogus - apps verspreid voor de zogenaamde "Profile Spy" die beweert je te kunnen vertellen wie je profiel recent bezocht heeft.

De link waarnaar wordt verwezen, heeft veelal volgend formaat: http://xdwcqmlq7. tumblr. com /?1292657190934

Vooreerst dient duidelijk te worden gesteld dat geen enkele betrouwbare applicatie of extensie je zal dwingen om iets op Facebook te posten, en dan al zeker niet nog voordat je het programma hebt kunnen uitproberen. Zulke applicaties zijn dan ook steeds zeer verdacht en ten allen tijde te vermijden.

Het blijkt hier om een applicatie te gaan die je dient te installeren in je browser, en vervolgens toegang vraagt tot alles wat je met je browser doet. Dit wil zeggen dat ook browser activiteiten buiten Facebook kunnen worden gevolgd, zoals bv. online bankverrichtingen. Het gaat hier dus duidelijk om een poging tot fraude, wellicht met de intentie om in je computergegevens te hacken en bankgegevens op te vragen. In gelijkaardige gevallen van zulke applicaties valt het ook voor dat je terecht komt op een website waar je surveys e.d. dient in te vullen (wat dus geld oplevert voor de oplichter).

CONCLUSIE

Klik nooit op een link van een Facebook applicatie, die zichzelf verspreidt aan de hand van een afbeelding die automatisch op je profiel wordt geplaatst, of waarin jij of iemand van je vrienden getagd wordt. Er bestaan bovendien geen applicaties die je kunnen vertellen wie je profiel bezocht heeft, dit is immers geheel onmogelijk.

Dit wil niet zeggen dat het onmogelijk is om je Facebook effectief een andere kleur te geven. Er bestaan enkele browser extensies die dit mogelijk maken, en wél betrouwbaar zijn. Eén van deze betrouwbare browser extensies is Social Fixer, dewelke zich dan ook niet verspreidt door het automatisch posten van of taggen in afbeeldingen. Het gaat in dit geval ook om een browser extensie en niet om een Facebook applicatie!

Bronnen:

- http://nakedsecurity.sophos.com/2012/01/11/turn-facebook-pink-red-or-black-dont-fall-for-online-scams/

- http://www.thefacebookinsider.com/2010/07/facebook-confirms-again-no-profile-spy/

- Social Fixer (betrouwbare applicatie): http://socialfixer.com/