HOAX: Autodiefstal met blad papier op de achterruit

De Hoax-Wijzer | 23/10/2013 | Update: 17/07/2014

WAARSCHUWING – VOORKOM EEN AUTODIEFSTAL

Nieuwe manier om een auto te stelen, zeer makkelijk.

Nieuwe methode om je auto te stelen : al in gebruik in Frankrijk

en Duitsland. Men kleeft een groot blad papier ( stuk krant) op

de achterruit van je auto.

Dit is de nieuwe methode voor auto diefstal vooral geliefd door het Roemeense en Bulgaarse gepeupel dat vanaf 1 januari officieel vrije toegang heeft tot de EEG, de zgn draaideur criminelen, die in hun eigen land worden aangemoedigd hun duistere praktijken in de rijke EEG landen uit te oefenen!!

Je begeeft je naar de parking waar je auto geparkeerd staat.

Je opent de deuren, en stapt in en je start de motor en schakelt

de auto in achteruit.

Plots merk je, als je in je achteruitkijkspiegel kijkt, dat midden

op de achterruit een groot papier kleeft.

Je stapt uit om het papier dat je zicht wat belemmert te verwij-

deren, en dan gebeurt het!

Wanneer je aan de achterkant van de auto bezig bent om het

papier te verwijderen, duikt uit het niets een autodief op.

Hij stapt in en rijdt weg ..Jij blijft alleen achter, zonder iets.

En wat nog erger is? Je portemonnee of tas is nog steeds in

de auto. Dus de autodief heeft niet alleen je auto,mar ook je

adres, je geld, je sleutels. Je huis en jouw identiteit zijn aan

hem overgeleverd!

De bendes zijn zeer georganiseerd en veel chauffeurs werden

reeds op deze wijze bestolen.

Als je merkt dat er een papier op de achterkant van uw auto

kleeft, sluit dan eerst je auto van binnenuit af en wegwezen =

wegrijden is de boodschap.

Pas later verwijder je het papier.

Stuur dit bericht door, naar al je vrienden.

KORTE INHOUD

Het gaat hier om een waarschuwing die reeds sinds 2004 op het internet circuleert. Tot op heden is er echter geen enkel geval bekend waarbij carjackers deze methode effectief gebruikt hebben. Hoewel de methode dus niet onmogelijk is, en er potentieel enkele geïsoleerde gevallen hebben plaats gevonden, kunnen we absoluut niet spreken van een golf van criminaliteit die deze methode van carjacking toepast. Carjackers zijn vaak eerder opportunisten die niet zo voorbereidend en strategisch te werk gaan, en bovendien zijn er ook omslachtige nadelen aan verbonden.

De hoax waarschuwing werd de wereld ingestuurd door een Amerikaans agent, die het ook maar als kettingbrief via een vriend had doorgestuurd gekregen. Verschillende officiële instanties en media hebben inmiddels laten weten dat het louter om een hoax gaat en niet om een officiële waarschuwing. Niettemin is de hoax er zelfs in geslaagd om als waar en echt vernoemd te worden op de portaalwebsite Belgium.be, en dit zonder enige vorm van bewijs. Vanzelfsprekend is voorzichtigheid voor mogelijke carjackings uiteraard wel steeds geboden.

DETAIL ANALYSE

De waarschuwing van een zogenaamde nieuwe methode gebruikt door carjackers, circuleert reeds op het internet sinds 2004, en dit oorspronkelijk in het Engels. Hoewel de auteur van het bericht onbekend is, is de grootschalige verspreiding ervan wel het gevolg van een Amerikaanse politie agent die dit ter goeder trouw had doorgestuurd.

Terry Granell, een "Master Sergeant" van de Illinois State Police, had het bericht als kettingbrief via e-mail gekregen van een vriend. Hij stuurde deze e-mail van zijn politie account (en aldus met zijn handtekening als politie agent) door naar zijn dochters, die op hun beurt dachten dat het om een officiële politiewaarschuwing ging. Zij stuurden de kettingbrief door naar hun vrienden, waarna de verdere verspreiding van de hoax niet langer te stoppen viel.

Het verhaal achter deze hoax doet denken aan de bogus waarschuwing van "sleutelhangers met ingebouwde chip", die door J. Joustra-Vos van de Strafgriffie Rechtbank in Nederland de wereld werd ingestuurd, maar helemaal geen officiële melding van de rechtbank zelf was. In andere gevallen wordt de handtekening van een bestaand persoon toegevoegd aan een kettingbrief, ook al heeft deze persoon die zelf nooit verstuurd, om een hoax meer legitiem te laten lijken. In bovenvernoemd geval werd Terry Granell in sommige versies van de kettingbrief plots een agent van de Louisiana State Patrol of de Louisiana State Police.

Wanneer de hoax een vertaling onderging naar het Nederlands, werden een aantal details aangepast en een racistisch tintje toegevoegd. Terwijl het oorspronkelijke bericht afkomstig was uit de Verenigde Staten, was het nu plots in Frankrijk en Duitsland dat deze carjacking technieken zouden plaatsvinden. Plots worden ook Roemenen en Bulgaren geviseerd als de carjackers, een concept dat wel vaker in racistisch getinte hoaxes verschijnt. Bovendien wordt er vermeld dat Bulgaren en Roemenen sinds "1 januari" (zonder vermelding van jaartal) toegang hebben tot de ganse "EEG". De benaming "EEG" (Europese Economische Gemeenschap) is een voorloper van "EG" (Europese Gemeenschap), een naamsverandering die plaats vond in 1993 en uiteindelijk zou leiden tot "EU" (Europese Unie). Bulgarije en Roemenië traden toe tot de Europese Unie op 1 januari 2007, inmiddels reeds meer dan 6 jaar geleden. Vanzelfsprekend is de bewering dat Roemenen en Bulgaren in eigen land worden "aangemoedigd hun duistere praktijken in de rijke EEG landen uit te oefenen" volledig uit de lucht gegrepen, met enkel de bedoeling om haat en racisme te verspreiden.

NIET ONMOGELIJK, MAAR GEEN ENKEL GEVAL BEKEND

In theorie is het niet onmogelijk dat een carjacker op de manier zoals hierboven beschreven te werk kan gaan. De kans bestaat bovendien dat er in uitzonderlijk geval mensen het slachtoffer geworden zijn van deze methode van carjacking. Maar tot op heden is er nog geen enkel geval bekend waarbij deze praktijk heeft plaats gevonden. De tactiek wordt geenszins grootschalig toegepast, en de kans dat iemand hiervan het slachtoffer wordt is dan ook uitermate klein.

De meeste carjackers gaan opportunistisch te werk: als ze op een gegeven moment een kans zien om iemand uit de auto te trekken, zullen ze van die kans gebruik maken om dat te doen. De hierboven beschreven methode van het blad op de achterruit, daarentegen, vergt meer strategisch en voorbereidend werk, wat niet typisch is voor carjackers. Het is ook meer omslachtig: de overvaller in kwestie moet dan wachten tot de eigenaar van de geviseerde wagen terugkeert, zonder met zekerheid te weten hoe lang dit zal duren. Bovendien is er de mogelijkheid dat er meer dan één persoon in de auto stapt, wat de mogelijkheid tot een carjacking dan weer moeilijker maakt. Ook zijn de meeste grotere parkings tegenwoordig zo ingedeeld dat mensen bij het terugkeren naar hun wagen eerst de achterruit te zien krijgen, en sowieso het blad zullen opmerken nog voor ze in hun wagen stappen.

Dit alles weerhoudt mensen echter niet om de paniekzaaiende hoax te blijven verspreiden, en dit in verschillende talen, aanvankelijk via e-mail maar nu ook via sociale media zoals Facebook. Zelfs de portaalwebsite Belgium.be heeft de hoax overgenomen door een korte versie van de waarschuwing op hun website te plaatsen, en dit zonder enige verwijzing naar verdere bronnen die de credibiliteit ervan aangeven. Daarentegen heeft de Florrisant Police Department, de politie van Nieuw-Zeeland, de Wetaskiwin Times, Dallas News, Dallas.org, en Trendmicro.com in het verleden reeds aangegeven dat de waarschuwing niets meer is dan een hoax.

CONCLUSIE

Hoewel deze methode van carjacking niet onmogelijk is, bestaat er tot op heden geen enkel bewijs dat dit soort praktijken daadwerkelijk plaats vindt. Er is dan ook geen enkele reden tot paniek, en het is aangeraden om het hoax bericht niet verder te delen teineinde geen onnodige angst te verspreiden. Niettemin is waakzaamheid voor carjacking op allerhande manieren altijd een goed idee: verlaat nooit je auto terwijl de sleutel nog in het contact zit.

Bronnen:

- http://www.snopes.com/crime/warnings/carjack.asp enhttp://www.snopes.com/crime/warnings/carjack.asp

- http://urbanlegends.about.com/od/crime/a/carjacking.htm

- http://www.hoax-slayer.com/car-jacking-warning.html

- http://www.truthorfiction.com/rumors/c/carjackers.htm#.UmfNA3C8C_A

- http://plazilla.com/de-nieuwste-hoax-op-facebook

- De hoax vermeld op Belgium.be:http://www.belgium.be/nl/justitie/veiligheid/voorzorgen_nemen/wagens/carjacking/

- http://www.police.govt.nz/news/release/21832

- http://www.wetaskiwintimes.com/2009/12/23/carjacking-email-not-sent-by-local-rcmp-officer

-http://web.archive.org/web/20070607185318/http://www.florissantmo.com/dept/police/pressRelease/emailHoax.htm

- http://crimeblog.dallasnews.com/2011/10/dallas-police-say-email-warnin.html/?nclick_check=1

- http://dallas.org/node/595

Momenteel circuleert er een waarschuwing voor autodiefstal, waarbij de carjackers gebruik maken van een blad papier op de achterruit, zodat de bestuurder terug uitstapt en de overvaller met de auto kan wegrijden. Het gaat hier echter om een hoax die in verschillende vormen al jaren de ronde doet.

Het circulerende bericht luidt als volgt: