HOAX: Een islamitische visie op Europa

De Hoax-Wijzer | 05/03/2014 | Update: 24/06/2014

Reeds verschillende jaren circuleert er een kettingbrief dat een interview bevat van de 25-jarige Mohammed Sabaoui over zijn plannen om de Westerse wereld op een vreedzame manier te veroveren in naam van de Islam. Het gaat hier echter om een hoax, deze man bestaat helemaal niet en het interview heeft nooit plaatsgevonden. De kettingbrief heeft louter als doel om angst en vreemdelingenhaat aan te wakkeren.

De circulerende tekst luidt als volgt:

Een islamitische visie op Europa. Onlangs had de Franse journalist Philippe Aziz een vraaggesprek met de 25-jarige Mohammed Sabaoui, student sociologie aan de universiteit van Rijsel, Algerijn van afkomst, maar tot Fransman genaturaliseerd. In dit artikel de voornaamste passages uit dit gesprek. Erg verhelderend.Vraag: Moet de opkomst van de Islam niet een zekere vrees wekken in Frankrijk en de wereld ?Antwoord van Sabaoui: Zeker. het Islamitische rijk was ooit groter dan Rome en deed zijn invloed gelden over een groot gedeelte van de wereld, zoals onze Profeet dat wenst;Vraag: In Frankrijk is uw Godsdienst toch erkend en vertegenwoordigd. Er zijn meer dan 1.500 moskeeën.Antwoord: Neen, want uw wetten stemmen niet overeen met die van de Koran. U legt ons uw wetten op, terwijl mohammedanen alleen door de Charia geregeerd kunnen worden. We gaan ons dus inspannen om de macht te grijpen. In Roubaix bv. waar er een islamitische meerderheid is van ongeveer 60%. bij de gemeenteverkiezingen zullen wij onze mensen mobiliseren en de volgende burgemeester zal mohammedaan zijn. Na onderhandelingen zullen wij Roubaix tot onafhankelijke mohammedaanse enclave verklaren en de charia opleggen aan alle inwoners.

Vraag: Zullen alle islamieten daarmee akkoord gaan, sommigen zijn toch vergaand geïntegreerd ?

Antwoord: U onderschat de Islamitische solidariteit, men blijft Arabier, zelfs als men geboren is uit een huwelijk van een Arabier en een ongelovige. Uw vraag bewijst uw naïviteit.

Vraag: Om terug te komen op Roubaix, wat gaat u doen met niet-mohammedanen ?

Antwoord: De christelijke minderheid zal de status krijgen van Dhimmis, d.w.z. zij zullen een aparte categorie vormen en hun vrijheid kunnen terugkopen door een speciale belasting. Bovendien zullen wij hen pogen te bekeren. Tienduizenden Fransen hebben dat over het hele land al gedaan, waarom zij niet ? Op dit ogenblik worden er met dit doel aan de universiteit van Riisel al geloofsgroepen opgericht, want God wil dat ! Zij die weigeren, zullen behandeld worden zoals het hoort.

Als wij de sterksten zijn is het omdat God dat wil, wij hebben niet de dwang van de christelijke verplichting tot bijstand en bescherming aan de weduwe, de wees, etc... Wij moeten hen integendeel verpletteren als zij door hun ongeloof een obstakel zijn.

Vraag: Wat u zegt is verbijsterend.

Antwoord: U vergeet uw kruistochten, uw kolonisaties, uw kersteningen. U vergeet bovendien de enorme vruchtbaarheid van onze vrouwen, ons aantal zal u overweldigen. Financiert en voedt hen die uw meesters zullen worden. De zes miljoen Arabieren (of niet-Fransen geworden) in Frankrijk, vormen een leger van minstens 3 miljoen soldaten van God. Wij overdekken het grondgebied met een dicht netwerk, zelfs uw

autoriteiten erkennen 1.400 buitenwettelijke gebieden.

Vraag: Maar waarom wacht u dan nog met handelen ?

Antwoord: Onze "vreedzame" invasie op Europees niveau is nog niet ten einde. Wij willen in alle landen gelijktijdig handelen. Daar u voor ons een steeds grotere plaats inruimt, zou het dom zijn daarvan niet te profiteren. Wij zullen uw paard van Troje zijn. In naam van de Rechten van de Mens, waarin verstrikt zit, hebt u slechts u zelf gegijzeld. Mocht u in Algerije of Saoudi-Arabië— bv. tegen mij spreken zoals ik nu tegen u, dan zou u in het beste geval onmiddellijk gearresteerd worden. U weet bij onze jongeren geen respect af te dwingen, waarom zouden zij een Frankrijk respecteren dat voor hen capituleert ? Men respecteert slechts wat men vreest. Wanneer wij de macht hebben, zult u geen Arabieren meer auto's in brand zien steken, winkeldiefstallen plegen, enz . . . Zij zullen weten dat de straf meedogenloos is: diefstal betekent amputatie. Wij zullen overwinnen.

Allah Akbar !

OORSPRONG

De oorsprong van deze hoax ligt in Roubaix, een Franse stad die vlak aan de Belgische grens gelegen is. Roubaix is vooral bekend als de aankomstplaats van de jaarlijkse wielerwedstrijd Parijs-Roubaix, maar helaas kent de plaats ook een minder fleurige geschiedenis. De textielindustrie die er ooit zo sterk aanwezig was, verdween bijna volledig naar het einde van de 20ste eeuw toe, met het verlies van duizenden jobs als gevolg. De verloedering van de stad heeft geleid tot armoede, criminaliteit, drugsgebruik en de vorming van ghettowijken, waardoor het mogelijk een perfecte broedhaard geworden is voor Moslimextremisten. In 1996 waaide een wind van vernieling door Roubaix: een bomauto aan het politiekantoor, gijzelingen en schietpartijen waarbij mensen omkwamen. In de woestenij die overbleef, werden automatische vuurwapens en granaten gevonden, alsook Moslimfundamentalistische literatuur. Kortom, koren op de molen van extreemrechtse bewegingen en individuen die vreemdelingenhaat willen aanwakkeren onder de bevolking.

Het was dan ook rond diezelfde periode dat Philippe Aziz, een Franse journalist van Le Point, het controversiële boek "Le Paradoxe de Roubaix" publiceerde. Hierin beweerde de auteur dat Roubaix de eerste Franse stad is waarvan Moslims de meerderheid van de bevolking uitmaken. Niettemin bevatte het boek veel onwaarheden: hoewel een groot aantal van de bevolking wel allochtoon is, gaat het hier echter niet om een meerderheid van Moslims. De burgemeester van Roubaix hield zelfs een persconferentie om de juiste en genuanceerde cijfers aan te halen, waaruit blijkt dat zo'n 30% van de totale bevolking van de stad zou bestaan uit inwoners afkomstig uit niet-EU landen. En die zijn niet allemaal vanzelfsprekend Moslim, zoals soms wel eens wordt verondersteld. Ook de bewering dat een actie van de Front Islamique du Salut (FIS) zo'n 5000 mensen had weten te verzamelen, is helemaal niet juist: het waren er 400. En zelfs de foto (die biddende Moslims op straat afbeeldt) op de cover van het boek is niet genomen in Roubaix, wel in de Goute-d'Or in Parijs.

DE FRANSTALIGE KETTINGMAIL

Philippe Aziz zou zelf het slachtoffer worden van zijn boek. In 1997 begon er een kettingbrief op het internet te circuleren, dat een fragment bevatte van een interview dat Aziz hoegenaamd zou afgenomen hebben van een zekere "Mohamed Sabaoui". Het zogenaamde interview had echter nooit plaats gevonden, en staat dus ook niet in zijn boek of elders als dusdanig gepubliceerd. Aziz zelf ontkende alle verantwoordelijkheid en legde klacht neer tegen onbekenden, hoewel hij nochtans zelf was veroordeeld wegens smaad voor het beweren dat een familie uit Roubaix één van hun gezinsleden had vermoord met een duivelsuitdrijvingsritueel. Niettemin was de kettingbrief, die aldus aanvankelijk in het Frans circuleerde, niet meer te stoppen.

Het interview is al even fictief als de zogenaamde Mohamed, of Mohammed, die geïnterviewd zou geweest zijn. De kettingmail beweert immers dat deze 25-jarige Moslimextremist, van Algerijnse afkomst maar tot Fransman genaturaliseerd, een student sociologie zou zijn aan de Université Catholique de Lille (Universiteit Rijsel). De rector zelf heeft in een schriftelijke mededeling laten weten dat er niemand met die naam deel heeft uitgemaakt van de universiteit, hetzij als student, docent of personeelslid. Ook kan er verder geen enkel bewijs gevonden worden van het bestaan van een Moslimextremist met die naam in Roubaix of elders.

DE NEDERLANDSTALIGE KETTINGMAIL

Het was natuurlijk een kwestie van tijd tot iemand op het idee zou komen om de kettingbrief te vertalen naar het Nederlands. De inhoud van de tekst bleef, afgezien van een aantal schrijffouten, zo goed als volledig ongewijzigd, maar het aanhef werd wel aangepast:

In 2004 had de Franse journalist Philippe Aziz een vraaggesprek met de toenmalige 25-jarige Mohammed Sabaoui, student sociologie aan de universiteit van Rijsel, Algerijn van afkomst, maar tot Fransman genaturaliseerd. In dit artikel de voornaamste passages uit dit gesprek. Erg verhelderend.

Plots zou het interview aldus plaatsgevonden hebben in 2004, terwijl de Franstalige tekst toen reeds 7 jaar of langer op het internet circuleerde. Bovendien is dit geheel onmogelijk, aangezien Philippe Aziz reeds was overleden in 2002. Andere circulerende versies hebben het over "onlangs", zonder vermelding van een jaartal, wat hier een wel erg relatief begrip is.

Dit alles weerhoudt extreemrechtse bewegingen en politieke partijen er niet van om de kettingbrief vooralsnog te verspreiden. Zo prijkt deze hoax reeds sinds 5 mei 2011 op de website van de Belgische extreemrechtse partij Vlaams Belang, en dat terwijl de kettingbrief op de al evenzeer extreemrechtse Stormfront werd afgedaan als een broodje aap.

CONCLUSIE

Hoewel de Franse journalist Philippe Aziz een man is die echt bestaan heeft, is het circulerende interview volledig verzonnen, alsook de zogenaamde Mohammed Sabaoui die het interview gegeven zou hebben. Wie de auteur is van de kettingbrief is vooralsnog onbekend, maar over het achterliggende motief kan er slechts weinig twijfel bestaan. Deze hoax heeft louter de bedoeling om vreemdelingenhaat en islamofobie aan te wakkeren en te verspreiden. De angst wordt opgewerkt dat, als Raubaix volledig in handen van Moslimextremisten valt, dit weldra ook andere steden met een grote allochtone gemeenschap staat te gebeuren.

Helaas is Moslimextremisme een realiteit in onze wereld, en bevinden zulke extremisten zich niet enkel in het Midden-Oosten maar ook onder de Westerse bevolking. Dit wil echter niet zeggen dat een ganse allochtone gemeenschap van eender welke stad vanzelfsprekend het Moslimextremisme zal aanhangen. Beweringen dat alle Moslims vanzelfsprekend de invoering van de Sharia-wetten zullen steunen, en heimelijk plotten voor het vreedzaam inpalmen van het Westen, berusten enkel op angst en niet op concrete feiten. Er is geen enkele aanwijzing dat de Moslimgemeenschap in haar geheel zich aan het voorbereiden is om ganse steden zoals Roubaix tot onafhankelijke Mohammedaanse enclave te verklaren en vervolgens de Sharia-wetten in te voeren.

Het is aangeraden deze kettingbrief niet verder door te sturen of te delen; het verspreiden van berichten die aanzetten tot haat, geweld en discriminatie tegenover een bepaalde bevolkingsgroep is immers bij wet strafbaar. Deze hoax doet bovendien denken aan de antisemitische propaganda die aan het einde van de 19de eeuw verspreid werd onder de titel "Protocollen van de wijzen van Sion", een fictief verslag dat de plannen voor een Joodse wereldheerschappij moest omvatten, en zelfs tot vandaag de dag - meer dan 100 jaar later - nog steeds voor waar genomen wordt door antisemitische bewegingen.

Bronnen:

- http://www.independent.co.uk/news/world/french-rust-belt-provides-ready-recruits-for-islam-1305107.html

- http://www.diversiteit.be/kettingmails#kettingmail-science-fiction-horror-of-reality-hoe-sommige-moslims-over-ons-denken

- http://www.refdag.nl/opinie/buitenlandse-zaken/mail_over_mohammed_sabaoui_berust_op_onzin_1_593199

- https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:9YfxGVIPONQJ:adminor.univ-catholille.fr/documents/com-presse-presidence-ms-08.pdf+Mohamed+Sabaoui&hl=fr&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEEShRx0a_a3ntGbdDR24glQZ7imPuoT7gqwKlx0Ts7KOrIvQ5eoCw8tIpRJs_NzoIWhVmR8dYRllqTaCfRp95DFbCQp-u6YhKKqDHj2ceW-QDoPKs4x4x8dGM4CRGDQ1bwQIyNdcG&sig=AHIEtbRCo5TQ7HQKTp-WH63N_x6NzlvxZQ

- http://www.monde-diplomatique.fr/1997/06/ROUSTEL/8738

- http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2002-01-04/disparition-de-philippe-aziz/924/0/120761

- http://www.debunkersdehoax.org/l-illustre-inconnu-m-mohamed-sabaoui-de-l-universite-de-lille-le-sociologue-qui-n-existait-pas

- http://www.hoaxire.com/index.php/hoax-du-web/item/19-l-invasion-islamiste-selon-mohamed-sabaoui#.UxdCEPnh2mw

- http://www.hoaxbuster.com/forum/roubaix-enclave-musulmane

- http://www.vlaamsbelangbrussel.be/4/115/

- http://www.stormfront.org/forum/t868095/