HOAX: Jammer van signaal afstandsbediening auto is via Internet te bestellen voor slechts 140,00 Euro

De Hoax-Wijzer | 11/01/2015 | Update: --

Reeds geruime tijd circuleert er de waarschuwing voor een zogenaamde "jammer" of signaalverstoorder van afstandsbedieningen voor auto's, die voor slechts 140 € te bestellen zou zijn op het internet. De bijgevoegde afbeelding is echter geenszins zulke jammer, en hoewel zo'n signaalverstoorders wel degelijk bestaan en online verkocht worden, ligt de prijs ervan vaak een eind hoger dan 140 €. Er zijn ook geen aanwijzingen dat zulk toestel momenteel grootschalig gebruikt wordt in België of Nederland, en ook niet dat het zou zijn aangetroffen in een Pools voertuig.

De circulerende tekst luidt als volgt:

Deze Jammer is via Internet te bestellen voor slechts 140,00 Euro.

Het heeft een bereik van 6 tot 10 meter rondom het voertuig. (12 Volt).

Dit toestel werd aangetroffen in een voertuig met 2 Poolse inzittenden.

Het apparaat wordt aangesloten op de sigarettenaansteker van een voertuig en verstoort radiogolven in de buurt.

Andere voertuigen in de buurt van dit toestel kunnen niet met de afstandsbediening worden afgesloten.

De niets vermoedende chauffeur denkt dat hij zijn voertuig slotvast achterlaat, hetgeen dus niet het geval is. Vervolgens

hebben de dieven vrije toegang tot het voertuig om dit leeg te roven.

TIP: voortaan even aan de deuren voelen of zij wel echt op slot zijn.

Zend dit door naar een ieder die u kent.

Hoewel het steeds raadzaam is te controleren of je auto wel degelijk op slot is bij het vergrendelen via een afstandsbediening, is het circulerende bericht bijna volledig onjuist. Er bestaan wel degelijk jammers die in staat zijn om het signaal van je afstandsbediening te blokkeren, maar het apparaat op de afbeelding is er geen van, en zulke "carlock jammer" kost doorgaans ook wel meer dan slechts 140 €.

OORSPRONG

Deze waarschuwing en afbeelding begon in januari 2014 te circuleren op Facebook, maar maakte reeds twee jaar eerder zijn intrede op het internet. De oudste traceerbare publicatie dateert van 23 februari 2012, op de blogsite Mad Media Magazine. In dit artikel wordt beweerd dat de zogenaamde jammer op het internet te koop zou zijn aan slechts 100 €. Ook bevat dit artikel de handtekening en contactgegevens van "Mart Wijnhoven / Basiseenheid Horst / Politie Limburg" uit Nederland. Niettemin stelt de auteur van het Mad Media artikel zich de vraag of het mogelijk een hoax is, en vermeldt hij dat hij de schuingedrukte tekst via een e-mail doorgestuurd heeft gekregen. Vermoedelijk circuleerde deze hoax dus reeds langer als kettingbrief via e-mail, en is de precieze oorsprong ervan wellicht niet meer achterhaalbaar.

Kort nadien werd het verhaal ook opgepikt door sommige nieuwsmedia. Zo berichtte Spitsnieuws erover op 7 maart 2012, met dit keer de vermelding dat het apparaat 140 € zou kosten, en in hun artikel verwijzen ze naar een "interne nieuwsbrief" van de politie. Van deze nieuwsbrief is op zich echter geen enkel spoor te bekennen op het internet, en dus blijft de vraag of de Politie Limburg-Noord dit ooit wel degelijk zou hebben geschreven in een omzendbrief. Op 27 november 2012 werd de hoax wel opnieuw gepubliceerd in het verslag van een evaluatievergadering van de Lokale Politie Neteland (België). Opvallend is dat het hier om exact dezelfde tekst gaat, die hen dan wellicht ook maar als kettingbrief zal bereikt hebben, maar dat er geen enkele verwijzing is naar zogenaamde Poolse criminelen. Ook elders wordt min of meer dezelfde versie van de tekst, zonder vermelding van de Polen, gepubliceerd zoals op Belg.be die de kettingbrief reeds op 1 maart 2012 publiceerde, en tevens de Politie Brabant-Noord als bron vermeldde.

FOUTE AFBEELDING EN INFORMATIE

De circulerende afbeelding toont geen jammer voor de afstandsbediening van de autovergrendeling, maar wel een GPS jammer. Meer bepaald gaat het hier om de "GP5000 Car Anti-Tracking GPS Blocker, Navigation jammer". Dit toestel zorgt ervoor dat men niet in staat is om de locatie van je voertuig te achterhalen, of de route die je rijdt op te volgen, en is vooral gericht op bestuurders van vrachtwagens die hun privacy willen afschermen van hun werkgever. Of de werkgever het gebruik ervan ook zal toestaan, is natuurlijk nog maar de vraag.

Het toestel kan in elk geval niet gebruikt worden om het signaal van een afstandsbediening te verstoren, omdat het GPS-signaal op een frequentie van 1572,42 MHz zit, terwijl afstandsbedieningen voor de wagen gebruik maken van andere, lagere en vaak verschillende frequenties. De prijs voor zo'n GPS jammer staat (in januari 2015) op $ 119 USD, oftewel ongeveer 100 €. Opmerkelijk is dat de oudste versies van de kettingbrief ook melding maakten van de prijs van 100 €. Dit model is wel de goedkoopste van zijn soort, alle andere GPS jammers kosten makkelijk tussen de $ 390 en $ 640 USD op diezelfde webshop.

De website "Jammer Store" biedt wel degelijk enkele "remote control jammers" aan, maar die zien er beduidend anders uit dan de GPS jammer en hebben ook een beduidend hogere prijs. De goedkoopste modellen kosten maar liefst $ 229 USD oftewel ongeveer 195 €, wat bijna het dubbel is van de prijs van een GPS jammer. Deze remote control jammers werken bovendien maar op één frequentie, en je dient bij je aankoop dus te kiezen tussen een jammer voor de frequenties 315 MHz, 433 MHz of 868 MHz. Dat betekent dat zo'n jammer niet vanzelfsprekend het signaal van alle afstandsbedieningen zal kunnen verstoren.

Het enige toestel dat alle drie frequenties kan verstoren, is de "TRC-3 Universal All Remote Controls Jammer", en het prijskaartje daarvan is maar liefst $ 410 USD oftewel ongeveer 350 €. Deze universele remote control jammer kan het signaal verstoren van afstandsbedieningen voor TV, airconditioner, speelgoed, garagepoorten en uiteraard de vergrendeling van je auto. De bedoeling is, volgens de website van Jammer Store, het uithalen van een grap met je buren (wat dan letterlijk en figuurlijk een dure grap is) of om te voorkomen dat je kinderen de televisie aanzetten. Het zou zelfs gebruikt kunnen worden om je privacy te beschermen tegen vanop afstand bestuurde drones. Er worden ook goedkopere modellen, de bv. twee verschillende frequenties verstoren, verkocht op websites van bv. China, maar of deze even kwalitatief en effectief zijn blijft natuurlijk maar de vraag.

IN DE PRAKTIJK

Hoe effectief is zo'n jammer nu eigenlijk om in auto's in te breken, en wordt het ook echt toegepast? Vooreerst is de prijs van de investering wellicht voor vele kleine criminelen al een struikelblok: ze willen immers met zo weinig mogelijk moeite en liefst zonder investeringen zoveel mogelijk stelen. De doorsnee autodief is hierbij dus reeds uitgesloten, en die zal zich wellicht beroepen op andere, meer eenvoudige en goedkopere methoden. Enkel de meer geslepen crimineel is mogelijk bereid om te investeren in zo'n jammer. Hij dient zich ervan bewust te zijn dat deze methode enkel effectief is, als hij wel degelijk aanwezig is op het moment dat iemand zijn wagen met de afstandsbediening vergrendelt.

Naast zulk een investering, dient de crimineel dus bereid zijn om in zijn auto te zitten wachten tot iemand binnen een straal van 20 meter zijn auto komt parkeren en deze met een afstandsbediening vergrendelt. Als hij een goedkoper model van de jammer heeft, moet hij bovendien het geluk hebben dat de afstandsbediening toevallig dezelfde frequentie gebruikt als de jammer. En dan mag de eigenaar van de geviseerde wagen tevens niet opmerken dat zijn auto niet vergrendelt! Pas als dat allemaal meezit, kan de crimineel aan de slag met zichzelf toegang te verschaffen tot de wagen. En dan maar hopen dat er wel degelijk iets waardevol in de auto is achtergebleven, anders is het allemaal voor niets geweest. De auto op zich stelen is ook niet evident, want de autodief in kwestie heeft de sleutel immers niet, en hiervoor moet hij zich vooralsnog op andere methoden beroepen.

Hoewel dit alles in theorie dus perfect mogelijk is, verklaart de omslachtigheid wellicht waarom er geen sprake is van een criminaliteitsplaag van deze aard, en waarom er ook in het verleden geen sprake van was. Er zijn immers geen aanwijzingen dat er effectief criminelen actief bezig zijn om in te breken in auto's d.m.v. zo'n jammer. Er is evenmin aanwijzing dat deze criminelen van Poolse afkomst zouden zijn, waaruit blijkt dat de opsteller van het hoaxbericht ook trachtte mensen met de Poolse nationaliteit te stigmatiseren.

Niettemin heeft de circulerende waarschuwing sommige politie-agenten en zelfs politici niet onberoerd gelaten. In Nederland wou kamerlid Hero Brinkman (PVV) het bezit ervan strafbaar maken, en hierin werd hij gesteund door Guus Wesselink van de Stichting Preventie Voertuigcriminaliteit. Deze laatste kon evenwel geen cijfers voorleggen om aan te tonen hoe vaak criminelen van zo'n jammer gebruik maken, en ook het Verbond van Verzekeraars kon hier geen duidelijk antwoord op geven. De Belgische politie geeft aan dat de verkoop van zo'n jammer niet illegaal is, maar het gebruik ervan wel. Tevens wordt er opgemerkt dat zo'n jammer bedoeld is voor professionelen, zoals bv. takelbedrijven. De Belgische Politiezone Grens gaf reeds in 2012 aan dat de circulerende kettingsbrief een hoax is.

CONCLUSIE

Er bestaan wel degelijk jammers om het signaal van de afstandsbediening voor de vergrendeling van je auto te verstoren. Maar ze zien er anders uit dan de GPS jammer in de circulerende afbeelding, en kosten doorgaans ook meer. Er is bovendien geen aanwijzing dat criminelen er in Nederland of België grootschalig gebruik van maken, wellicht omdat de methode niet zo praktisch is als ze lijkt. Niettemin is het wel verstandig advies om steeds te controleren of je wagen wel degelijk op slot is voordat je weggaat. Het potentiële gebruik van een jammer hoeft hiervoor niet de enige reden zijn: het is immers ook mogelijk dat de batterij van je afstandsbediening net leeg is, of dat je het lock-knopje niet goed genoeg hebt ingedrukt.

Bronnen:

- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=496965563757640&set=a.105705882883612.7485.100003326022080 [bron van de hoax]

- http://madbello.nl/67904/controleer-of-je-auto-wel-echt-op-slot-zit-controleer-of-je-auto-wel-op-slot-zit/ [bron van de hoax]

- http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2012/03/autokraak-eitje-met-jammer [bron van de hoax]

- http://www.lokalepolitie.be/sites/5369/images/downloads/verslag%20evaluatie%20bin%20herenthout%202012.pdf [bron van de hoax]

- http://www.belg.be/12384/nieuws/autodieven-gebruiken-een-signaalblokker/ [bron van de hoax]

- http://www.jammer-store.com/gp5000-car-use-gps-jammer-blocker.html

- http://webhelp.esri.com/arcpad/8.0/userguide/index.htm#capture_devices/concept_intro.htm

- http://www.jammer-store.com/gps-blockers-jammers.html

- http://www.jammer-store.com/trc-3-universal-remote-control-jammer.html

- http://www.jammerfromchina.com/products/Portable_315MHz_433MHz_Car_Remote_Control_Signal_Jammer_30_Meters_Radius.html

- http://www.zita.be/nieuws/auto/2260727_snufje-om-auto-te-stelen-kost-100-euro-op-internet.html

- http://www.pzgrens.be/content/nieuws/algemeen/bin-flash-23-2012-hoaxen

- http://www.pzgrens.be/attachments/article/336/bin%20flash%2023.pdf