Hoax-Wijzer Reglement

Vanaf 10 maart 2013, gaat onderstaand Hoax-Wijzer reglement van kracht. Dit is van toepassing op elk medium van de Hoax-Wijzer waarop een gebruiker kan posten of reageren op welke manier ook.

1. Plaats geen illegale of pornografische gegevens of links op eender welk medium van de Hoax-Wijzer.

2. Plaats geen inhoud die onderhavig is aan auteursrechten, als je niet de eigenaar bent of niet over een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming beschikt.

3. Plaats geen spam!

4. Haat en racisme in welke vorm ook is niet toegestaan! Alsook het oproepen tot haat en/of geweld.

5. We tolereren geen "trollen" (= mensen die opzettelijk ruzie uitlokken). Blijf dus respectvol en beleefd tegenover andere leden. Scheldpartijen en persoonlijke aanvallen worden niet getolereerd.

6. Het staat u vrij om ons medium te gebruiken om melding te maken van hoaxes, of de status van een potentiële hoax na te trekken. Het medium is echter NIET bedoeld om te dienen als propaganda voor het verspreiden van complottheorieën, haat- of wraakacties, of ongefundeerde beschuldigingen.

Posts op eender welk medium van de Hoax-Wijzer die een inbreuk zijn op deze regels, zullen worden verwijderd. Bij herhaling kan de gebruiker permanent worden geblokkeerd zonder voorafgaande waarschuwing. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd zonder enige vorm van voorafgaande verwittiging.

Nota: zie ook onze copyright melding op de "Home" pagina.