Fraude/Virussen

Hier vind je waarschuwingen terug van pogingen tot fraude en oplichtingspraktijken op het internet, Facebook of via e-mail. Deze kan je meestal herkennen aan hun herhaalde pogingen tot het verzamelen van persoonlijke informatie, zoals bv. bankgegevens of login gegevens. Vaak gaat het om hackers die je bankrekening willen kraken, of je e-mail of Facebook account willen stelen. Veelal wordt er getracht om e-mail adressen te vergaren, met als bedoeling het verspreiden van spam of virussen (zie aparte rubriek "Virussen"). Het is dus belangrijk deze waarschuwingen ernstig te nemen, om te voorkomen dat je schade zou lijden ten gevolge van pogingen tot fraude op het internet.

Computervirussen bestaan reeds sinds de begindagen van het computer-tijdperk, maar sinds de komst van het internet hebben ze een ongeziene broedhaard gevonden waardoor hun verspreiding nóg sneller en nóg grootschaliger kan gebeuren. Een anti-virusprogramma is dan ook onontbeerlijk voor elke computer, vooral als deze aangesloten is op het internet, maar niettemin worden er steeds nieuwe virussen ontworpen die trachten deze programma's te ontwijken, en je ertoe aan te zetten om hen vrije toegang te geven tot je computer zonder dat je dit ook maar enigszins beseft. Ook Facebook is een broedhaard voor virussen, en behoeft het soms slechts enkele onwetende klikken om er eentje binnen te halen. Daarom is het dan ook belangrijk om op te hoogte te blijven van de nieuwste verwikkelingen in de wereld der computervirussen, zodat je je computer en gegevens beter kan beschermen.

VIRUS: Video van zwanger 7-jarig meisje - Nov 18, 2013 2:38:33 PM

FRAUDE: Facebook in rode kleur - Nov 18, 2013 2:44:23 PM

FRAUDE: Sensationele video van meisje - Nov 18, 2013 2:46:56 PM

FRAUDE: valse e-mails Belfius Bank - Nov 18, 2013 2:48:32 PM

FRAUDE: Timeshare vakanties - Nov 18, 2013 2:51:53 PM

VIRUS: Facebook in zwarte kleur - Nov 18, 2013 3:45:23 PM

FRAUDE: Gelekte video van Coca Cola - Oct 13, 2014 8:29:12 AM

VIRUS: Facebook color changer - Oct 23, 2014 10:35:13 AM

VIRUS: Video van 18 j. (Russisch) meisje - Dec 22, 2014 12:21:56 PM

FRAUDE: WhatsApp is verlopen - Dec 19, 2015 11:45:58 AM