HOAX: Kruis bij de voordeur is het teken dat je een hond hebt om te ontvoeren

De Hoax-Wijzer | 16/07/2014 | Update: --

Momenteel circuleert er een foto van een kruis dat met krijt op de grond getekend is. Dit zou een geheim teken zijn van dieven, om zo te bepalen welk huis een (ras)hond heeft en deze later te komen stelen. Het gaat hier om een hoax, die een variant is op enkele andere gelijkaardige hoaxes, zoals die van de bargoense tekens en van de gekleurde stickers aan voorgevels.

De circulerende waarschuwing luidt als volgt:

Heb je een hond?? ... Dan let even goed op!! komt overgewaaid vanuit America!!

Als je een "kruis" ziet bij je voordeur óf achter bij je poort, (zie foto), dan haal die meteen weg!!

Dit is nl HET teken dat je een hond hebt!!!

Zo weten ze waar ze kunnen toeslaan om je hond te ontvoeren!

Meestal gaat het om rashonden, maar de waarschuwing geldt voor alle honden bezitters!! Wees alert, ook bij deuren en poorten van buren!!

Het is onduidelijk waar de circulerende foto gemaakt is, of hoe het kruis daar op de grond terecht gekomen is. In de meeste gevallen gaat het echter om een verwijzing van werkmannen (die soms al jaren geleden werd aangebracht) of het werk van spelende kinderen. Dat dit het werk zou zijn van (honden)dieven is echter bijzonder onwaarschijnlijk, en er is dan ook geen enkel bewijs dat dit soort handelswijze wordt (of werd) toegepast. Het gaat hierbij niet enkel om Europa, maar ook om Amerika en elders, gezien de onhandige en onlogische werkwijze ervan.

De methode van het aanbrengen van inbrekers- of dieventekens bezorgt de crimineel op zich dubbel werk. Stel dat hij een huis aantreft waarvan de bewoners een hond hebben die hij wil stelen. Indien ze op dat moment niet thuis zijn, is het zinloos voor hem om een teken aan te brengen en op een ander moment terug te komen; hij kan net zo goed de diefstal op dat moment trachten te plegen. Indien de omstandigheden er zich echter niet toe zouden lenen, zou het veel veiliger en onopvallender zijn dat hij op een blaadje papier het adres noteert, dan privégrond te betreden om een kruis of ander symbool aan te brengen. Indien de bewoners op dat moment wél thuis zijn, is het nóg riskanter om de privégrond te betreden en een teken aan te brengen. Enerzijds zou hij betrapt kunnen worden door de bewoners als ze hem opmerken, en anderzijds riskeert hij dat de hond op zich de bewoners alarmeert van de indringer - of de indringer zelf tracht aan te vallen. Tenslotte zijn krijttekeningen ook niet de meest handige methode: de bewoner kan ze makkellijk zelf verwijderen, en zoniet zal de regen dit wel voor hem doen.

GEKLEURDE STICKERS

Naast de beweringen dat een kruis op de grond zou zijn aangebracht, zouden er ook andere methoden zijn met dezelfde doelstelling. Zo circuleerde er begin 2013 een gelijkaardige waarschuwing, waarbij hondendieven gekleurde stickers zouden plakken op huizen waarvan ze merken dat de bewoners een hond bezitten. Op die manier zouden ze dan achteraf snel weten waar ze moeten inbreken om de honden te stelen. Er wordt zelfs specifiek vermeld dat de kleur van de sticker afhankelijk is van de grootte van de hond (rood voor grote honden, geel voor middelgrote honden en roze voor kleine honden). Er is echter geen enkele aanwijzing dat zulke praktijken ook maar enigszins plaats vinden.

Bovendien is de methode allesbehalve praktisch: de crimineel in kwestie zou veel meer opvallen als hij op verschillende huizen een sticker gaat plakken, dan dat hij discreet een aantal huisnummers en andere gegevens op een blaadje papier noteert. De sticker zou bovendien veel te makkelijk te vinden zijn door de bewoners van het huis, die deze dan zouden kunnen verwijderen. De sticker kan mogelijk enkel aan de aandacht ontsnappen als hij klein genoeg is, waardoor de hondendieven zelf ook moeten rondrijden op zoek naar moeilijk zichtbare stickers op huizen, terwijl een genoteerd lijstje met huisnummers daarentegen veel effectiever zou zijn.

BARGOENSE INBREKERSCODE

Het aanbrengen van tekens op voorgevels zou niet enkel het werk zijn van hondendieven, maar ook van inbrekers. Die tekens worden ook "Bargoense tekens" genoemd, maar behoren niettemin evenzeer tot de stadssages. Ook behoort het tot de politiefolklore, hoewel de politie zowel in België als in Nederland er niettemin voor blijft waarschuwen. In de meeste gevallen moest de politie echter toegeven dit ook maar te hebben gekopieerd van elders, of zelfs gewoon van het internet geplukt te hebben. Er is geen enkel geval bekend waarbij duidelijk kon worden aangetoond dat tekens op muren enigszins verband houden met specifieke inbraken in woningen. Laat staan dat inbrekers met een krijtje op zak op heterdaad werden betrapt en ingerekend.

Ook de set van symbolen op zich lijkt niet logisch in elkaar te steken. Waarom zou men moeite doen om een apart symbool te gebruiken voor "reeds bezocht" en "reeds bestolen", of "niets interessants" en "inbreken overbodig" en "niets te stelen". Het zou toch veel handiger zijn om die allemaal te groeperen onder één symbool: "hier niet inbreken". Net zoals het zinloos lijkt om een apart symbool te hebben voor "anti-diefstal" en "alarmsysteem". Verder lijkt ook een symbool voor "vier kamers" niet erg nuttig, en kunnen de vier cirkels makkelijk worden verward met de vijf cirkels die "geld in huis" moeten symboliseren.

Ook houdt het geen steek dat de ene inbreker tekens zou achterlaten voor andere inbrekers, en zelfs al zouden ze samenwerken als een bende, lijkt het onwaarschijnlijk dat ze met hun symbolen vrijspel zouden willen geven aan andere inbrekersbendes. Het zou bovendien ook veel logischer zijn om de markering aan te brengen op de plaats die voor de bewoner het minst opvalt, en dus niet naast de deur, onder de deurbel of op de brievenbus zoals vaak wordt beweerd. Om helemaal niet op te vallen, dienen ze al vrij klein te worden aangebracht, maar dat is voor de inbreker zelf (die tenslotte toch meestal 's nachts actief is als het donker is) dan ook weer niet bepaald handig.

CONCLUSIE

Tot nu toe is er nog geen enkel geval waarbij iemand het slachtoffer is geworden van een dievenbende, waarvan bewezen is dat ze gebruik maken van inbrekerstekens. In alle gevallen bleek het om een loos alarm te gaan, en kon er geen enkel effectief bewijs worden gevonden. Ook de persoon die de circulerende foto met het kruis op de grond verspreidt, geeft zelf aan dat het niet bij haar plaats vond, en ook niet waar het dan wel gebeurd zou zijn. Het gaat hier aldus om een paniekreactie die op geen enkel bewijs berust is. Dit is ook vaak het resultaat wanneer een huisdier ontsnapt, en de eigenaar vaak al te snel veronderstelt dat dit het werk moet zijn van een dievenbende. Er is geen reden tot paniek, en het is dan ook aangeraden om zulke onnodige onrustwekkende hoaxes niet verder te verspreiden.

Bronnen:

- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203300662174615 [bron van de hoax]

- http://www.hoax-slayer.com/goole-yorkshire-dog-fighting-stickers-hoax.shtml

- https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/hoaxes/hoaxgastenstelenhondenineuropavoorhondengevechten

- http://www.gestolengrootmoeder.nl/wordpress/bargoense-inbrekers-tekens/

- https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/urban-legends/stadslegendegeheimetekensvaninbrekers